Giving USA: דו"ח התרומות

הרצאה זו עסקה בדו"ח השנתי המקיף ביותר על הפילנתרופיה בארה"ב - Giving USA. הדו"ח מספק נתונים מעודכנים על ביותר על תרומות, מקורות כספיים והשקעות הניתנות לארגונים בארה"ב.

הנתונים מלמדים כי מקורן של כ-80% מהתרומות לארגונים ישראלים הוא מארה"ב, לכן ביקשנו להכיר בהרצאה זה את 'Giving USA' – דו"ח התרומות המתפרסם מדי שנה ומאגד את כלל הפילנתרופיה שניתנת לארגונים ועמותות בארה"ב. ההרצאה כללה הסבר על הטרנדים העדכניים בעולם התרומות, ניתוח נתונים התרומות בארה"ב (בדו"ח לשנת 2019) ופיתוח אסטרטגיה לגיוס תרומות מאמריקה בישראל.

ההרצאה הועברה על ידי ישי אשכנזי אשר מלווה עמותות וארגונים בינ"ל בגיוס כספים ומייסד חברת היי-אימפקט להשבחת מיזמים חברתיים.

צפייה מהנה!

 

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎