גישה קלאסית מול מתפתחת בקהילות

ישי ריבלין

‎הפורום לחברה האזרחית‎