שות בדרך – עדי ארבל

נועם מדאר

שות בדרך - עדי ארבל

שאלות ותשובות שנערכו עם עדי ארבל בנושא השפעה אזרחית בכנסת

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎