שות בדרך – עדי ארבל

ישי ריבלין

שות בדרך - עדי ארבל

שאלות ותשובות שנערכו עם עדי ארבל בנושא השפעה אזרחית בכנסת

‎הפורום לחברה האזרחית‎