הפעם לא יושבים שם חברי הכנסת אלא אתם

‎הפורום לחברה האזרחית‎