תמונה יוסי ורותי טורצקי

עדי ארבל

‎הפורום לחברה האזרחית‎