כלים והכשרות ליזמים ופעילים

Ido Angel

בניית כלים ויכולות אסטרטגיות לפעילים וארגונים, המסייעים בטיוב ובחיזוק פעילותם.

מדריך מאתר ארגון "שתיל"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎