התרמות: קמפיינים ואירועים

בהרצאה זו הוצגו דרכים מעשיות לעמותות להגיע להכנסות מתורמים פרטיים במינימום השקעה. נדונה השאלה האם התרמות אכן עובדות.

מוטי ויטמן הוא יו”ר איגוד העמותות בישראל, מנטור לעמותות מטעם משרד הכלכלה ומומחה בליווי והדרכת עמותות בגיוס תרומות.

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎