WhatsApp Image 2024-01-23 at 22.21.09
WhatsApp Image 2024-01-23 at 22.21.09

מוציאים לאור

סדנה לשימוש בחוק חופש המידע

סדנה מעשית בנושא חוק חופש המידע, בה מוצגים ומתורגלים כלים יישומיים לעבודת ארגוני החברה האזרחית בעזרת חוק חופש המידע, תוך התייחסות לשאלות כיצד נכון להפעילו ובאלו מצבים.

הסדנה בהנחיית עו”ד שמואל שניידר ויוסי בן-ברוך מארגון ״לביא״ הפועל למען זכויות האזרח ומנהל תקין בישראל, וכבר צבר מומחיות רבה בתחומים אלו.

זכוכית מגדלת על גבי מסמכים | מתוך: Canva
זכוכית מגדלת על גבי מסמכים | מתוך: Canva

מהו בעצם חוק חופש המידע?

החוק מאפשר לאזרחים ולעמותות לבקש מרשויות ציבוריות מידע הקיים בידיהן, אותו הן חייבות על פי חוק לספק במסגרת זמן קבועה. מטרת החוק היא לשמור על זכות האזרח לקבל מידע מרשות ציבורית, תוך שמירה על איזון בין הזכות לחופש המידע לבין שיקולים כמו ביטחון המדינה, הזכות לפרטיות וכדומה.

לחוק כפופה כל רשות ציבורית כמו רשויות מקומיות, בתי חולים, בתי משפט ואיגודי ספורט. עם זאת, מספר גופים הוחרגו מהחוק דוגמת מערך המודיעין, ארגון ״המוסד״, השב”כ, הרשות להגנה על עדים, מערך הסייבר וגופים נוספים.

חשוב לדעת כי עצם שליחת הבקשה לחופש מידע יכולה לחולל שינוי. לשם כך כדאי להכיר את הכללים והאפשרויות העומדים בפניכם.

מדריכים והקלטות בנושא

מידענות: איתור ואיסוף מידע

המדריך סוקר את תחום המידענות ומנגיש ליזמים וארגונים כלים שימושיים לאיתור, איסוף וניתוח מידע ברשת – כלי Google, פקודות חיפוש, שחזור תמונות, מטה-דאטה, חיפוש לאחור, בדיקת רקע ועוד.

למדריך המלא »
נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎