מענקי פוני עם כיתוב
מענקי פוני עם כיתוב

מענקי פוני

הגשת הבקשות לשנת 2023 הסתיימה.
ניתן להגיש בקשות לשנת 2024 שידונו החל מינואר 2024.

קול קורא למענקים זעירים

מענקי פוני הינה תוכנית מענקים זעירים מבית הפורום לחברה האזרחית, עד 10,000 ש"ח, ליוזמות נבחרות ללא כוונת רווח בתחומים הבאים:

קול קורא "מענקי פוני"

הליך ההגשה

 • שם היזם
 • שם היוזמה
 • מטרת היוזמה
 • פרטי היוזמה:
  רקע, הגדרת בעיה ופתרון, הצגת צרכים וכדומה
 • מטרת המענק:
  תיאור הפעילות העתידית וההוצאות הצפויות
 • על החברים ביוזמה
 • מילוי טופס בקשה
 • קבלת תשובה ראשונית
 • ריאיון – פיזי או טלפוני
 • החלטת הפורום על תמיכה או אי־תמיכה וכן על גובה המענק
 •  
 • יזמים שלא קיבלו מהתוכנית מימון בעבר
 • יוזמה חדשה שטרם יושמה
 • כיסוי הוצאות רכש ושירותים שאושרו מראש כנגד קבלות, כדין
 • המענק לא ישמש בעבור משכורות או מלגות
 • מספר היוזמות הנבחרות וגובה התמיכה הכלכלית
  ייקבעו לפי שיקולי הפורום.
 • אין בהגשה לקול הקורא התחייבות מצד הפורום
  לתמוך ביוזמה כלשהי.

לשאלות נוספות מוזמנים לפנות לאילון | רכז פרויקטים: [email protected].

פנו אלינו בכל זמן

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎