111
111

מענקי פוני

הליך הגשת הבקשות למענקי פוני לשנת 2024 הסתיים. בהצלחה לכולם!

קול קורא למענקים זעירים

מענקי פוני הינה תוכנית מענקים זעירים מבית הפורום לחברה האזרחית, עד 10,000 ש”ח, ליוזמות נבחרות ללא כוונת רווח בתחומים הבאים:

קול קורא "מענקי פוני"

הליך ההגשה

 • שם היזם
 • שם היוזמה
 • מטרת היוזמה
 • פרטי היוזמה:
  רקע, הגדרת בעיה ופתרון, הצגת צרכים וכדומה
 • מטרת המענק:
  תיאור הפעילות העתידית וההוצאות הצפויות
 • מידע על צוות היוזמה
 • מילוי טופס בקשה
 • קבלת תשובה ראשונית
 • ריאיון – פיזי או טלפוני
 • החלטת הפורום על תמיכה או אי־תמיכה וכן על גובה המענק
 •  
 • יזמים שלא קיבלו בעבר מימון מהתוכנית זו
 • יוזמה חדשה שטרם יושמה
 • כיסוי הוצאות רכש ושירותים שאושרו מראש כנגד קבלות, כדין
 • המענק לא ישמש בעבור משכורות או מלגות
 • מספר היוזמות הנבחרות וגובה התמיכה הכלכלית
  ייקבעו לפי שיקולי הפורום.
 • אין בהגשה לקול הקורא התחייבות מצד הפורום
  לתמוך ביוזמה כלשהי.
 • קבלת המענק מהווה הסכמה לפרסום היוזמה בפלטפורמות השונות המשמשות את הפורום לחברה האזרחית ואת פורום קהלת.
נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎