111
111

מענקי פוני

הגשת בקשות לשנת 2024 - התחלנו!

קול קורא למענקים זעירים

מענקי פוני הינה תוכנית מענקים זעירים מבית הפורום לחברה האזרחית, עד 10,000 ש”ח, ליוזמות נבחרות ללא כוונת רווח בתחומים הבאים:

תמונה של WhatsApp‏ 2023-12-26 בשעה 14.10.32_ed4ad44b1
קול קורא "מענקי פוני"

הליך ההגשה

 • שם היזם
 • שם היוזמה
 • מטרת היוזמה
 • פרטי היוזמה:
  רקע, הגדרת בעיה ופתרון, הצגת צרכים וכדומה
 • מטרת המענק:
  תיאור הפעילות העתידית וההוצאות הצפויות
 • מידע על צוות היוזמה
 • מילוי טופס בקשה
 • קבלת תשובה ראשונית
 • ריאיון – פיזי או טלפוני
 • החלטת הפורום על תמיכה או אי־תמיכה וכן על גובה המענק
 •  
 • יזמים שלא קיבלו בעבר מימון מהתוכנית זו
 • יוזמה חדשה שטרם יושמה
 • כיסוי הוצאות רכש ושירותים שאושרו מראש כנגד קבלות, כדין
 • המענק לא ישמש בעבור משכורות או מלגות
 • מספר היוזמות הנבחרות וגובה התמיכה הכלכלית
  ייקבעו לפי שיקולי הפורום.
 • אין בהגשה לקול הקורא התחייבות מצד הפורום
  לתמוך ביוזמה כלשהי.
 • קבלת המענק מהווה הסכמה לפרסום היוזמה בפלטפורמות השונות המשמשות את הפורום לחברה האזרחית ואת פורום קהלת.

לשאלות נוספות מוזמנים לפנות למשה | רכז פרויקטים: [email protected].

פנו אלינו בכל עת

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎