על אודות

על חברה אזרחית

את הפורום לחברה האזרחית הקמנו כיוון שאנחנו מאמינים בשינוי לטובה.

באלפיים השנים האחרונות יהודים ברחבי העולם התקבצו בקהילות בכדי לסייע האחד לשני ולהפוך את המקום בו הם חיים לטוב יותר, בין בסיוע ליהודים במקומות אחרים בעולם או בין בניסיונות לדחוף מעט את האנושות כולה קדימה, המורשת שלנו טומנת בחובה יד מושטת לאלו הזקוקים לעזרה ועמידה בלתי מתפשרת אל מול עוולות. עם קום המדינה, המורשת הזו קיבלה ביטוי בשם ״חברה אזרחית״. חברה אזרחית, היא למעשה כל מה שמעל למסגרת המשפחה ומתחת למוסדות המדינה. החברה האזרחית כוללת בתוכה ארגונים ממוסדים ללא כוונות רווח, יוזמות ספונטניות וכל צורה של התקבצות בין אנשים שבעצמותיהם בוער הרצון לשפר את הסביבה המיידית שלהם.

חברה אזרחית תוססת היא ערובה למדינה משגשגת, וכלי הכרחי לכל ממשלה שרוצה להיות מסוגלת להגיב במהרה לשינויים מהירים שמתרחשים במציאות המודרנית שלנולא רק אנחנו חושבים שהחברה האזרחית חשובה – מדינות מתקדמות וממשלותיהם, מבינות יותר ויותר שללא חברה אזרחית, אין ביכולתן לעמוד בשלל המשימות שהן לקחו על עצמן, או שקיבלו כמנדט מהציבור. החברה האזרחית נדרשת כדי להוות מעגל משלים למחוקקים ולמקבלי ההחלטות, בין אם באמצעות מחקר ממוקד ומבוסס, בין אם באמצעות ליווי וסיוע בשטח, בין אם בגיוס פעילים לטובת מטרה כלשהי. בימינו קשה להאמין שיתנהל דיון חשוב בוועדה בכנסת ולא יהיו בו נציגים של החברה האזרחית. 

"הפורום מקדם חברה אזרחית תוססת המפתחת את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, את הריבונות וחירויות הפרט והדמוקרטיה".

ואנחנו?

עשרים השנים האחרונות חלה האצה בצמיחת יזמים וארגונים בחברה האזרחית הציונית בישראל, ממוסדים ולא ממוסדים כאחד. אך לאחר זמן מה, הם החלו להרגיש שמשהו חסר להם. לפעמים היה מדובר בכסף ומשאבים, אך במקרים רבים אחרים היה זה דבר-מה אחר. ארגון אחד החל לאבד את הרלוונטיות אל מול המטרה שלשמה הוקם וחיפש מיקוד חדש; ארגון אחר נדרש לכלי השפעה במרחב המשפטי, אפילו שהוא קם כגוף לשינוי תקשורתי; המודל של ארגון נוסף כבר לא הפיק את התמורות הנדרשות ונדרש לבסס מודל חדש; במקרה אחר יזם עצמאי "דרך במקום" והפרויקט לא הצליח לצמוח ולייצר השפעה. על אף ההבדלים בתחומי ובשלבי הפעילות של כל מקרה, לכלל היזמים והארגונים הללו היה קיים חוסר משותף – כלים וידע שיוכלו לסייע להם למקד את הפעילות ולהגדיל השפעתם. 

כדי לפעול באופן אפקטיבי ולערוך שינויים רחבים נדרשים כיום השחקנים בחברה האזרחית לפעול במגוון מרחבים ציבוריים: בתקשורת ובדעת הקהל, בכנסת וברשות המבצעת, באקדמיה ובמשפט וכד'. לשם כך הקמנו את הפורום לחברה האזרחית, לייצר תשתיות לארגוני ויוזמות החברה האזרחית ולתת מענה לצרכים המגוונים שעולים. כדי להצליח לעמוד ביעד שהצבנו לעצמנו, גייסנו משאבים באופן עצמאי ודרך שותפויות אסטרטגיות עם קרנות פילנתרופיות ותורמים פרטיים מהארץ ומחו״ל, ובסוף קיץ 2018 התמזגנו לתוך פורום קהלת.

אנו מבקשים לייצר מרחבי למידה ושיתוף ידע ולעודד התמקצעות במגוון תחומי העשייה והפעילות. חשוב לזכור, לא משנה באיזו נקודה הארגון שלכם נמצא, תמיד יש מה ללמוד. אנו מציעים עזרה לוקח את הארגונים ומרים אותם מדרגה אחת מעלה.

במקביל, אנו מבקשים לייצר מרחב משותף של עשייה ושיתופי פעולה. כלומר לפתח מקום מפגש, נקודת היתוך, למגוון האפשרויות הגלומות בחברה האזרחית ולפוטנציאל שממתין להתממשות. המרחב הזה הוא עין הסערה שמחולל את השינוי, המקום בו ארגונים הולכים בכדי להרות ולהוליד יוזמות ופרויקטים חדשים. אנו מנגישים את מה שקורה כאן ועכשיו ויודעים להביא ליוזמות ולארגונים את הידיעות החדשות והמעניינות ביותר עבורם: מה הולך להיות בכנסת; מי מחפש משרה מעניינת; את מי שווה לחבר למי, וכל צורה של יזמות שאפשר להעלות על הדעת. זה המקום שבו בונים קואליציות רחבות לשינוי חברתי רחב היקף.

חברה אזרחית תוססת, מגוונת ופורה היא אינטרס ראשון במעלה לכל אדם ואזרח פרטי השותף לרעיון מדינת ישראל כמדינה יהודית, ריבונית ודמוקרטית. חברה אזרחית עשירה מייצרת שיח דינאמי, רחב, מעמיק, שביכולתו ללבן סוגיות יסוד ולאפשר לכל אדם באשר הוא לגבש את מחשבותיו ופעולותיו. הפורום מבקש לקדם חברה אזרחית המפתחת את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, את הריבונות וחירויות הפרט והדמוקרטיה, מתוך אמונה עמוקה שאין לנו ארץ אחרת. 

יש לכם שאלות נוספות? מוזמנים להמשיך לעמוד שאלות ותשובות שלנו.

פנו אלינו בכל זמן

‎הפורום לחברה האזרחית‎