על אודות

על חברה אזרחית

את הפורום לחברה האזרחית הקמנו כיוון שאנחנו מאמינים שחברה אזרחית ציונית וחזקה היא ערובה למדינה יהודית משגשגת.

באלפיים השנים האחרונות יהודים רבים ברחבי העולם התקבצו בקהילות, הקימו מוסדות, סייעו האחד לשני וקידמו את סביבתם. עם הקמתה של מדינה יהודית, ריבונית ומודרנית, נדרש העם היהודי לפתח חברה אזרחית שתדע לקבל ביטוי מאותה מורשת עשירה, ובה בעת להתמודד עם מציאות חדשה שעיקרה עצמאות מדינית.

חברה אזרחית היא למעשה כל מה ש”מעל” למסגרת המשפחה ו”מתחת” למוסדות המדינה.

החברה האזרחית כוללת בתוכה יזמים, יוזמות עצמאיות, מוסדות וארגונים לא ממשלתיים, תורמים וקרנות. למעשה, כל אדם וכל צורה של התארגנות לא־ממשלתית הם חלק מהחברה האזרחית – ממתן שירותים לקהילה הקרובה ועד קידום מדיניות ציבורית. היוזמה האזרחית לגווניה נדרשת כדי לאפשר לכלל אזרחי מדינת ישראל לממש את אזרחותם וחירותם באופן המלא ביותר, נחוצה כדי לשמש תשתית של מתן שירותים לאזרח תוך צמצום מעורבות המדינה ומוסדותיה וחיונית כהצעה וכתחליף משמעותי ותחרותי למוסדות המדינה

את מה שהבין טוקוויל כבר בשנות השלושים של המאה ה־19, ביחס לשגשוגה של הדמוקרטיה האמריקנית, אנו רואים ביתר שאת גם כיום: “האזרחים הפרטיים אינם סבורים שחובותיהם מתבטלות משום שנציגו של הציבור קם לפעול. נהפוך הוא: הכול מוכנים להנחותו, לסייע בידו ולתמוך בו” (הדמוקרטיה באמריקה, עמ’ 548). כיום, ממשלות במדינות מתקדמות מבינות יותר ויותר כי ללא החברה האזרחית אין ביכולתן לעמוד בשלל המשימות שנטלו על שכמן או שלשמן נבחרו וקיבלו מנדט מהציבור. מכאן, שלחברה האזרחית תפקיד משלים למחוקקים ולמקבלי ההחלטות, בין אם באמצעות מחקר ממוקד וחשיפת מידע, ובין אם בליווי וסיוע בשטח או גיוס פעילים. כך קורה שבימינו קשה להאמין שיתנהל דיון חשוב בוועדה בכנסת ללא נציגים של החברה האזרחית.

"הפורום מקדם חברה אזרחית תוססת המפתחת את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, את הריבונות וחירויות הפרט והדמוקרטיה"

ואנחנו?

בעשרים השנים האחרונות חלה האצה בצמיחת יזמים וארגונים בחברה האזרחית הציונית בישראל, ממוסדים ולא ממוסדים כאחד, אך לאחר זמן מה, הם החלו להרגיש שמשהו חסר להם – בעיקר כלים וידע שיוכלו לסייע להם למקד את הפעילות ולהגדיל את ההשפעה

לפעמים היה מדובר בכסף ומשאבים, אך במקרים רבים אחרים היה זה דבר־מה אחר. ארגון אחד החל לאבד את הרלוונטיות אל מול המטרה שלשמה הוקם וחיפש מיקוד חדש; ארגון שני נדרש לכלי השפעה במרחב המשפטי, אפילו שהוקם כגוף לשינוי תקשורתי; המודל של ארגון שלישי כבר לא הפיק את התמורות הרצויות ונדרש לבסס מודל חדש; או מקרה אחר בו יזם עצמאי “דרך במקום” והפרויקט שלו לא הצליח לצמוח ולייצר השפעה. 

לשם כך הקמנו את הפורום לחברה האזרחית, לייצר תשתיות לארגונים וליוזמות ולתת מענה לצרכים ולבעיות המגוונות איתם הם מתמודדים, ועל בסיס הניסיון שצברנו אנו מציעים עזרה ביכולת להתרומם מדרגה אחת למעלה. אנו מבקשים לייצר מרחבי למידה ושיתוף ידע ועשייה ולעודד התמקצעות במגוון תחומי העשייה והפעילות.

כדי לפעול באופן אפקטיבי ולערוך שינויים נרחבים, השחקנים בחברה האזרחית נדרשים כיום לפעול במגוון מרחבים ציבוריים: בתקשורת ובדעת הקהל, בכנסת וברשות המבצעת, באקדמיה, במערכת המשפט ועוד. חשוב לזכור, לא משנה באיזו נקודה הארגון שלכם נמצא, תמיד יש מה ללמוד. אנו פועלים כדי לפתח מקום מפגש, נקודת היתוך, למגוון האפשרויות הגלומות בחברה האזרחית ולפוטנציאל שממתין להתממשות. מרחב זה הוא עין הסערה שמחולל את השינוי, המקום בו ניתן  “להרות ולהוליד” יוזמות ופרויקטים חדשים. 

אנו מציעים מבחר של שירותים: ייעוץ ארגוני וליווי אסטרטגי ואישי; עדכונים שוטפים על אירועים בסדר היום; הזדמנויות‭ ‬למשרות במגזר הציבורי והאזרחי; במה לשיתופי פעולה וקואליציות; התנעת מיזמים חדשים ומתן מענקים; מדריכים ופרקטיקות להשפעה כמו גם קורסים והכשרות.

כדי להצליח לעמוד ביעד שהצבנו לעצמנו גייסנו משאבים באופן עצמאי דרך שותפויות עם קרנות פילנתרופיות ותורמים פרטיים מהארץ ומחו״ל, ובסוף קיץ 2018 התמזגנו לתוך פורום קהלת.

חברה אזרחית תוססת, מגוונת ופורה היא אינטרס ראשון במעלה לכל אדם ואזרח השותפים לרעיון מדינת ישראל כמדינה יהודית, ריבונית ודמוקרטית. חברה אזרחית עשירה מייצרת שיח דינמי, רחב ומעמיק, שביכולתו ללבן סוגיות יסוד ולאפשר לכל אדם באשר הוא לגבש את מחשבותיו ופעולותיו. 

הפורום מבקש לקדם חברה אזרחית המפתחת את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, את הריבונות וחירויות הפרט והדמוקרטיה, מתוך אמונה עמוקה שאין לנו ארץ אחרת.

הקורסים וההכשרות שמקיים הפורום מוצעים לכלל ארגוני החברה האזרחית בישראל. עד כה נהנו מהתוכניות שלנו כ-4,000 עובדי עמותות ויזמים חברתיים, ויותר מ-1,600 ארגונים נעזרים בידע והכלים שפיתחנו. פעילים ומוסדות אלו, אשר עוסקים בתחומי עניין רבים ומגוונים, מגיעים מכל רחבי הקשת הפוליטית ומכל חלקי החברה הישראלית.

יש לכם שאלות נוספות? מוזמנים להמשיך לעמוד שאלות ותשובות שלנו.

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎