ארגז כלים אזרחי

פורטל ארגז כלים אזרחי מציג 12 תחומי פעולה שבתוכם מאורגנים מגוון פרקטיקות השפעה. מטרת הפורטל לפתוח צוהר אל שיטות העבודה הנהוגות בחברה האזרחית בארץ ובעולם.

לכל שחקן או גוף אזרחי קיימים מיקוד ומאפיינים משלו, כמו גם שיטות ודרכי עבודה נהוגות. אך לא פעם, העדר ידע או שפה התואמת לתהליך מגביל את מיקוד העשייה של שחקנים וגופים אלה ומצמצם את פוטנציאל השפעתם. לשם כך, פורטל זה מסווג ידע רב שכבר קיים במרחב העשייה האזרחית ומנגיש אותו באמצעות דוגמאות, מדריכים וכלים שימושיים.

גרסת החוברת להדפסה

ארגז כלים אזרחי

פורטל ארגז כלים אזרחי מציג 11 תחומי פעולה שבתוכם מאורגנים מגוון פרקטיקות השפעהמטרת הפורטל לפתוח צוהר אל שיטות העבודה הנהוגות בחברה האזרחית בארץ ובעולם.

לכל שחקן או גוף אזרחי קיימים מיקוד ומאפיינים משלו, כמו גם שיטות ודרכי עבודה נהוגות. אך לא פעם, העדר ידע או שפה התואמת לתהליך מגביל את מיקוד העשייה של שחקנים וגופים אלה ומצמצם את פוטנציאל השפעתם. לשם כך, פורטל זה מסווג ידע רב שכבר קיים במרחב העשייה האזרחית ומנגיש אותו באמצעות דוגמאות, מדריכים וכלים שימושיים.

גרסת החוברת להדפסה

תקשורת
שיח ציבורי
מעורבות אזרחית
קואליציות בין־ארגוניות
ממשלה
כנסת
משפט
מנהיגות ויזמות
מוסדות בינלאומיים
בניית קהילה
ידע
שלטון מקומי
משפט
מערכת המשפט היא רשות עוצמתית מאוד שרכשה לעצמה זכות וטו על עבודת הרשויות האחרות. הנכחת השפה המשפטית בסוגיות ציבוריות ומנהליות נעשות דרך ערוצים שנוכחים כיום כמעט בכל גוף, בדגש על היעוץ המשפטי. בעוד המערכת ניזונה בעצמה מהחברה האזרחית, למשל עתירות או תשתית ידע, לחברה האזרחית יש תפקיד מכריע וחיוני בבקרה ופיקוח על הרשות השופטת | מדריך לזירה המשפטית

תשתית תיאורטית

מערכת המשפט מתבססת רבות על ידע אקדמי ותיאורטי. יצירת ידע יכולה לגרום, בטווח זמן בינוני-רחוק, לשינוי מדיניות משמעותי.

דוגמה מאתר “המכללה למינהל”

מנהיגות ויזמות
כל ארגון יודע שהמשאב החיוני ביותר עבורו הוא המשאב האנושי. תשתית אנושית חזקה מהווה בסיס ופוטנציאל לחיבור בין הארגון לבין הסביבה, ומאפשרת מרקם שחיוני עבור ארגונים המחפשים לחולל השפעה. רשת נרחבת של אנשים שפועלים סביב בסיס הסכמה משותף עשויה לטפח כוח שגדול בהרבה מזה של הפרט הבודד.

תוכנית מנהיגות

איתור קבוצה לה שאיפות למנהיגות ואקטיביזם, טיפוחה והשקעה בה. מטרת קורסים אלו הינה השקעה במנהיגות העתיד, תוך סיוע בבניית רשת קשרים וכישורים.

כלי מאתר “Inc”

דוגמה מאתר “קרן מנדל”

ידע
תשתית ידע עשויה להוות ציר השפעה הכרחי לארגון. היא מסייעת להעשרת הדיון במדיניות הציבורית או האזרחית, ובמידה ואיכויותיה ניכרות יש בכוחה לבסס לגיטימיות ומעמד לאותו גוף לטובת עשייה ציבורית. פיתוח וגיבוש ידע זו השקעה תשתיתית ארוכת טווח, וזו מיומנות בפני עצמה לדעת להציג לציבור מומחיות, ואת פירותיה לוקח זמן לזהות, אך היא מציעה השפעה יסודית יותר.

תוכנית חוקרים ודוקטורנטים

תוכנית אליה יכולים תלמידים לתארים מתקדמים להגיש הצעות מחקר. ההצעות הזוכות יקבלו מלגה לחקר הנושא אותו הציעו, ויפתחו בכך תחום ידע חדש.

דוגמה מאתר “פורום קהלת”

משפט
מערכת המשפט היא רשות עוצמתית מאוד שרכשה לעצמה זכות וטו על עבודת הרשויות האחרות. הנכחת השפה המשפטית בסוגיות ציבוריות ומנהליות נעשות דרך ערוצים שנוכחים כיום כמעט בכל גוף, בדגש על היעוץ המשפטי. בעוד המערכת ניזונה בעצמה מהחברה האזרחית, למשל עתירות או תשתית ידע, לחברה האזרחית יש תפקיד מכריע וחיוני בבקרה ופיקוח על הרשות השופטת | מדריך לזירה המשפטית

תביעות אזרחיות

גופים שמפסידים בבית המשפט בעקבות עבירה על החוק, יחששו מחזרה על אותה התנהגות מעוולת כדי להימנע מהפסדים כספיים נוספים. בכך יושג האפקט הרצוי.

דוגמה מאתר “האגודה לזכויות האזרח”

בניית קהילה
כוחו האמיתי של ארגון חברה אזרחית לא מגיע מפעולה פוליטית או ממשאביו הרבים, אלא מהעובדה שאותו ארגון מייצג צורך ממשי, המטריד קבוצה גדולה של אנשים. הארגון מתיימר להדהד קול זה ולפעול למען אותן בעיות. ככל שתמיכת הקהל בארגון גדולה יותר, כך גוברת הלגיטימיות של אותו ארגון לפעול לקידום הנושא, וכך גדל הסיכוי שאחרים יכירו בבעיה ככזו שאינה יכולה להישאר ללא מענה לזמן רב | מדריך כוחה של קהילה

תא סטודנטים בקמפוס

הקמת תא אקטיביסטי בקמפוס של מוסד להשכלה גבוהה שמטרתו לקדם נושא או אג׳נדה מסוימים, מתוך הבנה שסטודנטים אקטיביסטים מהווים את שכבת ההנהגה הבאה במדינה.

דוגמה מאתר האוניברסיטה העברית

שלטון מקומי
כדי להצליח בגדול לפעמים עדיף להתחיל קרוב לבית. לרשות המקומית יש אפיקים מגוונים בהם ניתן להשפיע על המדיניות והשירותים מהם נהנים התושבים. הנגישות היחסית וההשפעה המיידית של השלטון המקומי מהווים את היתרונות המרכזיים שלו בשיפור חיי היום־יום של האזרחים: אם באמצעות שיתופי פעולה, הפעלת תוכניות מטעם המחלקות השונות של הרשות, או בהובלת שינוי מדיניות מטעם חברי המועצה. | מדריך הפל"א להזדמנויות השפעה בבחירות מאת אדיר שוורץ

שת”פ עם רשויות מקומיות

המדינה מפעילה הליך של קולות קוראים באמצעות הרשויות המקומיות, בו היא מציעה להן לספק שירות מסוים בתמורה לתקציב גבוה. במצב כזה, לרשות הארגונים עומדת האפשרות לפנות לרשות ולהציע שיתוף פעולה בסיפוק השירות. אפיק פעולה זה דורש יוזמה מצד הארגון ורתימה של הרשות, שלעיתים לא מודעת לקול הקורא.

מאגר קולות קוראים באתר GOV.IL

שלטון מקומי
כדי להצליח בגדול לפעמים עדיף להתחיל קרוב לבית. לרשות המקומית יש אפיקים מגוונים בהם ניתן להשפיע על המדיניות והשירותים מהם נהנים התושבים. הנגישות היחסית וההשפעה המיידית של השלטון המקומי מהווים את היתרונות המרכזיים שלו בשיפור חיי היום־יום של האזרחים: אם באמצעות שיתופי פעולה, הפעלת תוכניות מטעם המחלקות השונות של הרשות, או בהובלת שינוי מדיניות מטעם חברי המועצה. | מדריך הפל"א להזדמנויות השפעה בבחירות מאת אדיר שוורץ

שקיפות וביקורת

רשויות מקומיות, ממש כמו משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים, מחויבות לעמוד בסטנדרטים של מנהל תקין. אפשר להשתמש בנהלים הללו כדי לבקש מידע או להאיר על בעיה, ובכך להוביל לפעולת תיקון בתוך הרשות המקומית שתקדם את מטרת הארגון.

כלי למידע על רשויות והשוואה של ‘הסדנה לידע ציבורי’

מדריך על שקיפות ברשות המקומית של ‘פורום ה15’

דו”ח על פעילות הביקורת ברשויות מאתר מבקר המדינה

בניית קהילה
כוחו האמיתי של ארגון חברה אזרחית לא מגיע מפעולה פוליטית או ממשאביו הרבים, אלא מהעובדה שאותו ארגון מייצג צורך ממשי, המטריד קבוצה גדולה של אנשים. הארגון מתיימר להדהד קול זה ולפעול למען אותן בעיות. ככל שתמיכת הקהל בארגון גדולה יותר, כך גוברת הלגיטימיות של אותו ארגון לפעול לקידום הנושא, וכך גדל הסיכוי שאחרים יכירו בבעיה ככזו שאינה יכולה להישאר ללא מענה לזמן רב | מדריך כוחה של קהילה

שיתוף ציבור / היוועצות המונים

ארגונים וגופים המעוניינים להבין טוב יותר את קהל היעד מולו הם פועלים ולהנכיח את עמדת הציבור בשיח בנושא מסוים, יכולים לקיים היוועצות המונים ביחס לסוגיה.

מודל “אדריכלי שיתוף” מאתר משרד החינוך

מדריך באתר משרד ראש הממשלה

כלי מאתר חברת “תובנות”

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

שיתוף ציבור

בשנים האחרונות הבינו בממשלה וברשויות ציבוריות את חשיבות שיתוף הציבור בצמתי הכרעה משמעותיים העומדים בפניהן. תהליכים אלו מאפשרים לציבור להשמיע את דעתו בפני הגוף המקצועי שאמון על קבלת ההחלטות.

מדריך באתר “שיתופים”

מדריך מאתר משרד ראש הממשלה

דוגמה מאתר עיריית תל אביב

שלטון מקומי
כדי להצליח בגדול לפעמים עדיף להתחיל קרוב לבית. לרשות המקומית יש אפיקים מגוונים בהם ניתן להשפיע על המדיניות והשירותים מהם נהנים התושבים. הנגישות היחסית וההשפעה המיידית של השלטון המקומי מהווים את היתרונות המרכזיים שלו בשיפור חיי היום־יום של האזרחים: אם באמצעות שיתופי פעולה, הפעלת תוכניות מטעם המחלקות השונות של הרשות, או בהובלת שינוי מדיניות מטעם חברי המועצה. | מדריך הפל"א להזדמנויות השפעה בבחירות מאת אדיר שוורץ

שיתוף ציבור

בשנים האחרונות מתפתח תחום שיתוף הציבור ברשויות המקומיות, שהופך את התושבים לחלק מהותי ומשפיע בתהליך קבלת ההחלטות. אחד הביטויים לכך הוא קיום אסיפת עם – אסיפה פנים אל פנים, הפתוחה לכלל תושבי הרשות ובה משתתפים נציגי הרשות הרלוונטים. כך נוצר קשר ישיר בין התושבים לנציגי הציבור, שיכול לספק תמיכה רחבה למהלכים משמעותיים.

שיתוף ציבור ברשויות מקומיות הרצאת הפל”א מאת מורן נגיד

מדריך לשיתוף ציבור אפקטיבי של ‘פורום ה15’

תהליכי שיתוף: כיווני פעולה והמלצות / קהלת, מנהיגות אזרחית ועיריית חיפה

מידע על אסיפות עם מאתר דמוקרטיה 3.0

כנסת
הכנסת היא הריבון ונחשבת "לכיכר העיר״ בה פועלים ומתדיינים נציגי ציבור כמו גם האזרחים עצמם - מה שהופך אותה למרחב מכריע עבור גופים אזרחיים. זהו מרחב פעולה בו ניתן לקדם שינויי מדיניות מרחיקי לכת בפרק זמן קצר יחסית, ולא פחות חשוב מכך לפקח על פעולות המדינה | מדריך לו"ז הכנסת

שינוי חקיקה

חקיקה היא הדרך הדמוקרטית הידועה ביותר לקידום אג’נדה, מה שגורם לארגונים רבים להשקיע מאמצים בשינויה בצורה שתשרת את האינטרס הציבורי אותו הם מקדמים.

מדריך חקיקה באתר שלנו

כנסת
הכנסת היא הריבון ונחשבת "לכיכר העיר״ בה פועלים ומתדיינים נציגי ציבור כמו גם האזרחים עצמם - מה שהופך אותה למרחב מכריע עבור גופים אזרחיים. זהו מרחב פעולה בו ניתן לקדם שינויי מדיניות מרחיקי לכת בפרק זמן קצר יחסית, ולא פחות חשוב מכך לפקח על פעולות המדינה | מדריך לו"ז הכנסת

שדולה בכנסת

שדולה בכנסת הינה אסופה של חברי כנסת ממפלגות שונות המקדמים תחום מסוים. שדולה זו מהווה כתובת לארגונים ופעילים חברתיים לקידום אג’נדות שונות.

כלי מאתר הכנסת

מדריך באתר שלנו

מנהיגות ויזמות
כל ארגון יודע שהמשאב החיוני ביותר עבורו הוא המשאב האנושי. תשתית אנושית חזקה מהווה בסיס ופוטנציאל לחיבור בין הארגון לבין הסביבה, ומאפשרת מרקם שחיוני עבור ארגונים המחפשים לחולל השפעה. רשת נרחבת של אנשים שפועלים סביב בסיס הסכמה משותף עשויה לטפח כוח שגדול בהרבה מזה של הפרט הבודד.

רשת מקצועית של עמיתים

קבוצת אנשים מתחום תוכן או מקצוע מסוים המנסים לקדם אג’נדה ספציפית בתחום בו הם עוסקים. הקבוצה מהווה מקום להתלבט, להתייעץ ולרכוש ידע מקצועי חדש ממומחים מקבילים בתחומך.

דוגמה מקבוצת “עירוניות מתחדשת בישראל”

בניית קהילה
כוחו האמיתי של ארגון חברה אזרחית לא מגיע מפעולה פוליטית או ממשאביו הרבים, אלא מהעובדה שאותו ארגון מייצג צורך ממשי, המטריד קבוצה גדולה של אנשים. הארגון מתיימר להדהד קול זה ולפעול למען אותן בעיות. ככל שתמיכת הקהל בארגון גדולה יותר, כך גוברת הלגיטימיות של אותו ארגון לפעול לקידום הנושא, וכך גדל הסיכוי שאחרים יכירו בבעיה ככזו שאינה יכולה להישאר ללא מענה לזמן רב | מדריך כוחה של קהילה

רשימת תפוצה / דיוור המונים

רשימת תפוצה מהווה כלי אפקטיבי של ארגונים לעדכן ולעמוד בקשר מעת לעת עם אנשים שהביעו בעבר הזדהות כלשהי עם ערכי הארגון, לעדכן אותם בתמונת המצב ולחבר אותם לקמפיין מתהווה.

מדריך מאתר “Wired Impact”

בניית קהילה
כוחו האמיתי של ארגון חברה אזרחית לא מגיע מפעולה פוליטית או ממשאביו הרבים, אלא מהעובדה שאותו ארגון מייצג צורך ממשי, המטריד קבוצה גדולה של אנשים. הארגון מתיימר להדהד קול זה ולפעול למען אותן בעיות. ככל שתמיכת הקהל בארגון גדולה יותר, כך גוברת הלגיטימיות של אותו ארגון לפעול לקידום הנושא, וכך גדל הסיכוי שאחרים יכירו בבעיה ככזו שאינה יכולה להישאר ללא מענה לזמן רב | מדריך כוחה של קהילה

רשימות דיוור לאנשי מקצוע

רשימת מיילים אליה מנויים בעלי תפקיד או מקצוע מסוימים, המאפשרת להם להתעדכן תדיר בנעשה בתחום ובכך ליצור רשת מקצועית חזקה תוך מיתוג הארגון כבעל ידע ומקצועיות באותו תחום.

דוגמה מפורטל בריאות הנפש בישראל

שיח ציבורי
דעת הקהל היא מרכיב מכריע בכל מדינה דמוקרטית, רתימתו זו אבן דרך מרכזית בכל תהליך, במיוחד לפעילות רחבת היקף. בעידן שבו קמים אמצעים חדשים ליצירת דיון עם הציבור, למשל רשת חברתית או שידור עצמאי, קיימות ומתפתחות גם אפשרויות לגופים אזרחיים לפעול להשפעה נרחבת בדעת הקהל.

קמפיין משפיענים

היתרון בקמפיין עם משפיענים הוא ניצול פופולריות קיימת בקרב קהל יעד מוגדר. שלבים נדרשים: בחירת קהל יעד, זיהוי מוביל דעה פוטנציאלי, יצירת אינטרס משותף ושימוש נכון במעמדו וביתרונותיו.

מדריך בבלוג של רועי ריבק

דוגמה מערוץ היוטיב של “ישראל בידור”

משפט
מערכת המשפט היא רשות עוצמתית מאוד שרכשה לעצמה זכות וטו על עבודת הרשויות האחרות. הנכחת השפה המשפטית בסוגיות ציבוריות ומנהליות נעשות דרך ערוצים שנוכחים כיום כמעט בכל גוף, בדגש על היעוץ המשפטי. בעוד המערכת ניזונה בעצמה מהחברה האזרחית, למשל עתירות או תשתית ידע, לחברה האזרחית יש תפקיד מכריע וחיוני בבקרה ופיקוח על הרשות השופטת | מדריך לזירה המשפטית

קליניקות משפטיות

קליניקה משפטית היא קורס אקדמי במוסד להשכלה גבוהה בה עוסקים הסטודנטים בנושא פרקטי מסוים ומקדמים אותו בפועל.

דוגמה מאתר אוניברסיטת ת”א

כנסת
הכנסת היא הריבון ונחשבת "לכיכר העיר״ בה פועלים ומתדיינים נציגי ציבור כמו גם האזרחים עצמם - מה שהופך אותה למרחב מכריע עבור גופים אזרחיים. זהו מרחב פעולה בו ניתן לקדם שינויי מדיניות מרחיקי לכת בפרק זמן קצר יחסית, ולא פחות חשוב מכך לפקח על פעולות המדינה | מדריך לו"ז הכנסת

קידום מטרות הארגון בתקופת בחירות

תקופת בחירות מהווה הזדמנות חשובה לקידום מטרות שונות. פעולות מדויקות בתקופה זו יכולות להביא לתוצאות שלא ניתן היה להשיגם בתקופות אחרות.

מדריך באתר שלנו

מנהיגות ויזמות
כל ארגון יודע שהמשאב החיוני ביותר עבורו הוא המשאב האנושי. תשתית אנושית חזקה מהווה בסיס ופוטנציאל לחיבור בין הארגון לבין הסביבה, ומאפשרת מרקם שחיוני עבור ארגונים המחפשים לחולל השפעה. רשת נרחבת של אנשים שפועלים סביב בסיס הסכמה משותף עשויה לטפח כוח שגדול בהרבה מזה של הפרט הבודד.

קידום ופיתוח דירקטורים

מועצת מנהלים קובעת מדיניות, מנהלת ומפקחת בגופים אזרחיים וציבוריים. על ידי יצירת פלטפורמות להתמקצעות ניהולית יכולה החברה האזרחית לסייע בקידום האיכות הניהולית בחברה האזרחית ובחברות ממשלתיות.

דוגמה מאתר הג׳וינט

דוגמה מערוץ היוטיוב שלנו

קואליציות בין־ארגוניות
תהליך רחב היקף לא ניתן לבצע לבד. היכולת לפעול כרשת בין ארגונית מהווה מכפיל כוח אדיר בשדה המדיניות, ומאפשרת הצלחה באמצעות השקעת משאבים מצומצמת באופן יחסי. גוף אזרחי שימצא עצמו ללא קואליציה יתקשה להתמודד עם ריבוי הזירות והמיידיות שמאפיינות את סדר היום.

קולקטיב אימפקט

מודל המגדיר תנאים ועקרונות יסוד לפעולה באמצעות רתימת כלל בעלי העניין הרלוונטיים: מהמגזר האזרחי, הציבורי, העסקי, האקדמי והפילנתרופי. כל יוזמה מנוהלת על ידי ארגון שדרה.

דוגמה לקולקטיב מאתר “שיתופים”

דוגמה לארגון שדרה מאתר “שיתופים”

מנהיגות ויזמות
כל ארגון יודע שהמשאב החיוני ביותר עבורו הוא המשאב האנושי. תשתית אנושית חזקה מהווה בסיס ופוטנציאל לחיבור בין הארגון לבין הסביבה, ומאפשרת מרקם שחיוני עבור ארגונים המחפשים לחולל השפעה. רשת נרחבת של אנשים שפועלים סביב בסיס הסכמה משותף עשויה לטפח כוח שגדול בהרבה מזה של הפרט הבודד.

קול קורא

הודעה לציבור על תמיכה או שיתוף פעולה (למשל תקצוב, תמיכה, מלגה, הכשרה או מענק), לצורך חד פעמי או לפרק זמן ממושך, בהתאמה לתנאי סף או קריטריונים מסוימים.

דוגמה מהאתר שלנו

בניית קהילה
כוחו האמיתי של ארגון חברה אזרחית לא מגיע מפעולה פוליטית או ממשאביו הרבים, אלא מהעובדה שאותו ארגון מייצג צורך ממשי, המטריד קבוצה גדולה של אנשים. הארגון מתיימר להדהד קול זה ולפעול למען אותן בעיות. ככל שתמיכת הקהל בארגון גדולה יותר, כך גוברת הלגיטימיות של אותו ארגון לפעול לקידום הנושא, וכך גדל הסיכוי שאחרים יכירו בבעיה ככזו שאינה יכולה להישאר ללא מענה לזמן רב | מדריך כוחה של קהילה

קהילת תורמים קבועה

פיתוח רשת או קהילת תורמים זו קריאה מתמשכת לציבור להשקיע בעשייה אזרחית מסוימת באמצעות מתן תרומה קבועה. על ידי כך מעגלים רחבים יותר מהציבור יכולים לקחת חלק בפעילות.

מדריך באתר שלנו

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

קהילות וירטואליות

פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, וואטסאפ, לינקדאין וטיק-טוק הן כיכר העיר החדשה/ישנה, ודרכן ניתן להפיץ את מסריו של הארגון לקהל העוקבים והמתעניינים.

מדריך באנגלית בנושא פייסבוק באתר “Constant Contact”

מדריך באתר שלנו על ווטאספ

מדריך באתר שלנו על לינקדאין

ידע
תשתית ידע עשויה להוות ציר השפעה הכרחי לארגון. היא מסייעת להעשרת הדיון במדיניות הציבורית או האזרחית, ובמידה ואיכויותיה ניכרות יש בכוחה לבסס לגיטימיות ומעמד לאותו גוף לטובת עשייה ציבורית. פיתוח וגיבוש ידע זו השקעה תשתיתית ארוכת טווח, וזו מיומנות בפני עצמה לדעת להציג לציבור מומחיות, ואת פירותיה לוקח זמן לזהות, אך היא מציעה השפעה יסודית יותר.

קבוצת למידה

קבוצה של אנשי מקצוע ומחקר מתחום מסוים שמבצעת בירור ולמידה של תחום תוכן, ובכך מנסה לקדם גישות חדשות בתחום.

דוגמה מאתר “המכון הישראלי לדמוקרטיה”

בניית קהילה
כוחו האמיתי של ארגון חברה אזרחית לא מגיע מפעולה פוליטית או ממשאביו הרבים, אלא מהעובדה שאותו ארגון מייצג צורך ממשי, המטריד קבוצה גדולה של אנשים. הארגון מתיימר להדהד קול זה ולפעול למען אותן בעיות. ככל שתמיכת הקהל בארגון גדולה יותר, כך גוברת הלגיטימיות של אותו ארגון לפעול לקידום הנושא, וכך גדל הסיכוי שאחרים יכירו בבעיה ככזו שאינה יכולה להישאר ללא מענה לזמן רב | מדריך כוחה של קהילה

קבוצות Whatsapp/Telegram/LinkedIn

קבוצות ווטסאפ/טלגרם מהוות דרך משמעותית לתקשר עם קבוצות באופן מהיר ויעיל, ולבנות קהילה אקטיבית לקידום נושא.

מדריך על וואטסאפ VS טלגרם באתר שלנו

מדריך על לינקדאין באתר שלנו

מדריך על ווטאספ ביזנס באתר שלנו

דוגמה – מורד שטרן באתר “SLIDESHARE”

משפט
מערכת המשפט היא רשות עוצמתית מאוד שרכשה לעצמה זכות וטו על עבודת הרשויות האחרות. הנכחת השפה המשפטית בסוגיות ציבוריות ומנהליות נעשות דרך ערוצים שנוכחים כיום כמעט בכל גוף, בדגש על היעוץ המשפטי. בעוד המערכת ניזונה בעצמה מהחברה האזרחית, למשל עתירות או תשתית ידע, לחברה האזרחית יש תפקיד מכריע וחיוני בבקרה ופיקוח על הרשות השופטת | מדריך לזירה המשפטית

קאדר מומחים

בניית קאדר (cadre) של מומחים בעלי שם בתחום מסוים המביעים דעה בהתנדבות בתחום מומחיותם. הם יכולים לבקש להביע דעה זו גם בפני בית המשפט, בקשה להצטרף כידיד בית המשפט, אך גם בפורומים ציבוריים שונים.

דוגמה מעמוד “חוג הפרופסורים”

שיח ציבורי
דעת הקהל היא מרכיב מכריע בכל מדינה דמוקרטית, רתימתו זו אבן דרך מרכזית בכל תהליך, במיוחד לפעילות רחבת היקף. בעידן שבו קמים אמצעים חדשים ליצירת דיון עם הציבור, למשל רשת חברתית או שידור עצמאי, קיימות ומתפתחות גם אפשרויות לגופים אזרחיים לפעול להשפעה נרחבת בדעת הקהל.

פרס ציבורי

פרקטיקה בה גוף ציבורי או פרטי מעניקים פרס בתחום מסוים. עצם אירוע קבלת הפרס, השיקולים בבחירת הזוכים והוועדה מהווים נדבכים ביצירת תודעה חיובית ביחס לנושא סביבו ניתן הפרס.

דוגמה מאתר “פרס מוסקוביץ”

שלטון מקומי
כדי להצליח בגדול לפעמים עדיף להתחיל קרוב לבית. לרשות המקומית יש אפיקים מגוונים בהם ניתן להשפיע על המדיניות והשירותים מהם נהנים התושבים. הנגישות היחסית וההשפעה המיידית של השלטון המקומי מהווים את היתרונות המרכזיים שלו בשיפור חיי היום־יום של האזרחים: אם באמצעות שיתופי פעולה, הפעלת תוכניות מטעם המחלקות השונות של הרשות, או בהובלת שינוי מדיניות מטעם חברי המועצה. | מדריך הפל"א להזדמנויות השפעה בבחירות מאת אדיר שוורץ

פעילות במרכזים קהילתיים (מתנ”סים)

ברוב הרשויות המקומיות בארץ פועלים המרכזים הקהילתיים (או בשמם השגור יותר, מתנ”סים), שנועדו לבנות קהילות מקומיות ברשת ארצית. הם מהווים למעשה זרוע ביצועית לפרויקטים ממשלתיים ומוניציפליים, בעיקר בתחומי תרבות, חינוך ואוכלוסיות מיוחדות.

מידע על מרכזים קהילתיים מאתר החברה למתנ”סים

דוגמה לפעילות עם מתנ”סים של “8200 אקדמי”

מידע על המרכזים הקהילתיים מאתר מבקר המדינה

כנסת
הכנסת היא הריבון ונחשבת "לכיכר העיר״ בה פועלים ומתדיינים נציגי ציבור כמו גם האזרחים עצמם - מה שהופך אותה למרחב מכריע עבור גופים אזרחיים. זהו מרחב פעולה בו ניתן לקדם שינויי מדיניות מרחיקי לכת בפרק זמן קצר יחסית, ולא פחות חשוב מכך לפקח על פעולות המדינה | מדריך לו"ז הכנסת

פנייה לחבר כנסת

קשר עם ח”כ יכול לשמש לצרכים שונים: שיתוף פעולה, קבלת מידע, העברת ביקורת, הבעת דעה על מהלך ציבורי ועוד. לצורך כך יש לבחור בתבונה בח”כ המתאים, להכיר את אמצעי הפנייה הקיימים ולדעת כיצד לשמר קשרים.

מדריך באתר ״הרשת להתנדבות ישראלית״

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

פנייה לוועדת האתיקה

בכל מקרה של סוגיות הנתפסות כחורגות מכללי האתיקה העיתונאית והסיקור האחראי ניתן להגיש תלונה בנושא לגופים המטפלים בכך.

דוגמה מאתר ״המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה״

דוגמה מאתר ״מועצת העיתונות בישראל״

בניית קהילה
כוחו האמיתי של ארגון חברה אזרחית לא מגיע מפעולה פוליטית או ממשאביו הרבים, אלא מהעובדה שאותו ארגון מייצג צורך ממשי, המטריד קבוצה גדולה של אנשים. הארגון מתיימר להדהד קול זה ולפעול למען אותן בעיות. ככל שתמיכת הקהל בארגון גדולה יותר, כך גוברת הלגיטימיות של אותו ארגון לפעול לקידום הנושא, וכך גדל הסיכוי שאחרים יכירו בבעיה ככזו שאינה יכולה להישאר ללא מענה לזמן רב | מדריך כוחה של קהילה

פיתוח מנהגים, מסורות, זהות וסמלים

קהילה חזקה מתפתחת או נבנית סביב מנהגים, מסורות או סמלים. חברי הקהילה שומרים על מנהגים משותפים, מספרים ומשמרים מסורות, בעלי זהות משותפת ומזדהים עם סמלים משותפים.

כלי מאתר “Coggle”

דוגמה מדף הפייסבוק “אבא פגום”

שלטון מקומי
כדי להצליח בגדול לפעמים עדיף להתחיל קרוב לבית. לרשות המקומית יש אפיקים מגוונים בהם ניתן להשפיע על המדיניות והשירותים מהם נהנים התושבים. הנגישות היחסית וההשפעה המיידית של השלטון המקומי מהווים את היתרונות המרכזיים שלו בשיפור חיי היום־יום של האזרחים: אם באמצעות שיתופי פעולה, הפעלת תוכניות מטעם המחלקות השונות של הרשות, או בהובלת שינוי מדיניות מטעם חברי המועצה. | מדריך הפל"א להזדמנויות השפעה בבחירות מאת אדיר שוורץ

פטור מארנונה למלכ”רים

רשויות רשאיות להעניק הנחה או פטור מתשלומי ארנונה למוסדות ללא כוונות רווח על פי תבחינים שונים של משרד הפנים.

מידע על ההליך מ”האוגדן” של ‘מנהיגות אזרחית’

דוגמה להנחות בארנונה באתר עיריית ירושלים

קואליציות בין־ארגוניות
תהליך רחב היקף לא ניתן לבצע לבד. היכולת לפעול כרשת בין ארגונית מהווה מכפיל כוח אדיר בשדה המדיניות, ומאפשרת הצלחה באמצעות השקעת משאבים מצומצמת באופן יחסי. גוף אזרחי שימצא עצמו ללא קואליציה יתקשה להתמודד עם ריבוי הזירות והמיידיות שמאפיינות את סדר היום.

פורום בין־ארגוני

פורום בין־ארגוני מקבץ לתוכו מגוון ארגונים, לעיתים במגזרים השונים, שרתומים יחד לקידום מטרה רחבה יותר מאשר המטרה של כל ארגון לחוד. פורומים בין־ארגוניים מנסחים סדר יום, בונים שיתופי פעולה ומשתפים במידע רלוונטי לקידום אפקטיבי של נושא.

דוגמה מ”פורום ארגוני השלום”

מוסדות בינלאומיים
השפעות רבות על סדר היום בישראל מקורם במוסדות בינלאומיים, דוגמת האו"ם, ממשלות או תקשורת זרה. היכולת לפעול אל מול אותם מוסדות, אם זו השפעה על הרכבי הוועדות  הקובעות את האג'נדה, בעבודה מול חברי קונגרס או בעמידה בתקשורת העולמית, היא שדה פעולה אזרחי מכריע לטובת ביצור והעצמת כוחה ומעמדה של ישראל בעולם.

פגישות עם שגרירים ישראלים

שגרירים ישראלים מייצגים את ישראל מול מדינות זרות ברחבי הגלובוס. פגישות עם שגרירים אלו יכולה לסייע להם בהבנה וחידוד של העמדה הישראלית, ולהצגה טובה יותר שלה לגורמים שונים בעולם.

דוגמה מאתר שגרירות סין

מוסדות בינלאומיים
השפעות רבות על סדר היום בישראל מקורם במוסדות בינלאומיים, דוגמת האו"ם, ממשלות או תקשורת זרה. היכולת לפעול אל מול אותם מוסדות, אם זו השפעה על הרכבי הוועדות  הקובעות את האג'נדה, בעבודה מול חברי קונגרס או בעמידה בתקשורת העולמית, היא שדה פעולה אזרחי מכריע לטובת ביצור והעצמת כוחה ומעמדה של ישראל בעולם.

פגישות עם שגרירים זרים

יצירת פלטפורמות המאפשרות לשגרירים להכיר לעומק ובאופן אישי את המציאות המורכבת בישראל ובכך להשפיע על הדיווח אותו ימסרו למדינותיהם.

דוגמה מארגון “European Union in Israel”

משפט
מערכת המשפט היא רשות עוצמתית מאוד שרכשה לעצמה זכות וטו על עבודת הרשויות האחרות. הנכחת השפה המשפטית בסוגיות ציבוריות ומנהליות נעשות דרך ערוצים שנוכחים כיום כמעט בכל גוף, בדגש על היעוץ המשפטי. בעוד המערכת ניזונה בעצמה מהחברה האזרחית, למשל עתירות או תשתית ידע, לחברה האזרחית יש תפקיד מכריע וחיוני בבקרה ופיקוח על הרשות השופטת | מדריך לזירה המשפטית

עתירת חופש מידע

עתירות הדורשות מרשות ציבורית לחשוף מידע הקיים ברשותה לטובת האזרח, בהתאם לחוק חופש המידע הקובע כי זכותו של כל אזרח לקבל מידע המצוי בידיה.

מדריך באתר שלנו

כלי מאתר משרד המשפטים

משפט
מערכת המשפט היא רשות עוצמתית מאוד שרכשה לעצמה זכות וטו על עבודת הרשויות האחרות. הנכחת השפה המשפטית בסוגיות ציבוריות ומנהליות נעשות דרך ערוצים שנוכחים כיום כמעט בכל גוף, בדגש על היעוץ המשפטי. בעוד המערכת ניזונה בעצמה מהחברה האזרחית, למשל עתירות או תשתית ידע, לחברה האזרחית יש תפקיד מכריע וחיוני בבקרה ופיקוח על הרשות השופטת | מדריך לזירה המשפטית

עתירה מנהלית

עתירה מנהלית מוגשת נגד רשות שלטונית לבית משפט מנהלי ותוקפת החלטות, מעשים ומחדלים של רשויות ציבוריות.

מידע מאתר “נבו”

משפט
מערכת המשפט היא רשות עוצמתית מאוד שרכשה לעצמה זכות וטו על עבודת הרשויות האחרות. הנכחת השפה המשפטית בסוגיות ציבוריות ומנהליות נעשות דרך ערוצים שנוכחים כיום כמעט בכל גוף, בדגש על היעוץ המשפטי. בעוד המערכת ניזונה בעצמה מהחברה האזרחית, למשל עתירות או תשתית ידע, לחברה האזרחית יש תפקיד מכריע וחיוני בבקרה ופיקוח על הרשות השופטת | מדריך לזירה המשפטית

עתירה לבג”ץ

עתירה לבית המשפט העליון בסוגיה כבדת משקל כדי לדרוש שינוי של מדיניות הננקטת על ידי הרשות. לרוב מדובר בסוגיות עקרוניות ומשמעותיות מאלו הנתקפות בעתירות מנהליות.

מדריך באתר שלנו

מוסדות בינלאומיים
השפעות רבות על סדר היום בישראל מקורם במוסדות בינלאומיים, דוגמת האו"ם, ממשלות או תקשורת זרה. היכולת לפעול אל מול אותם מוסדות, אם זו השפעה על הרכבי הוועדות  הקובעות את האג'נדה, בעבודה מול חברי קונגרס או בעמידה בתקשורת העולמית, היא שדה פעולה אזרחי מכריע לטובת ביצור והעצמת כוחה ומעמדה של ישראל בעולם.

ערעור סמכות ועדה

מנגנונים בינלאומיים מבוססים על בירוקרטיה ולכן ניתן לעיתים לתקוף את המנדט שניתן להם או לדון בגבולותיו.

דוגמה מאתר ״מידה״

דוגמה מערוץ היוטיוב של UN watch

מוסדות בינלאומיים
השפעות רבות על סדר היום בישראל מקורם במוסדות בינלאומיים, דוגמת האו"ם, ממשלות או תקשורת זרה. היכולת לפעול אל מול אותם מוסדות, אם זו השפעה על הרכבי הוועדות  הקובעות את האג'נדה, בעבודה מול חברי קונגרס או בעמידה בתקשורת העולמית, היא שדה פעולה אזרחי מכריע לטובת ביצור והעצמת כוחה ומעמדה של ישראל בעולם.

ערעור הרכב ועדה

ועדות בינלאומיות ממונות במקרים רבים על ידי גופים פוליטיים, ולפיכך מוטות לעיתים באופן חריף נגד ישראל. הצגת אנשי הוועדה כבעלי דעה קדומה וכאנטי ישראליים יכולה להקהות את תוצאות מסקנותיה.

דוגמה מאתר ״וואלה״

דוגמה מאתר ״ערוץ 7״

ידע
תשתית ידע עשויה להוות ציר השפעה הכרחי לארגון. היא מסייעת להעשרת הדיון במדיניות הציבורית או האזרחית, ובמידה ואיכויותיה ניכרות יש בכוחה לבסס לגיטימיות ומעמד לאותו גוף לטובת עשייה ציבורית. פיתוח וגיבוש ידע זו השקעה תשתיתית ארוכת טווח, וזו מיומנות בפני עצמה לדעת להציג לציבור מומחיות, ואת פירותיה לוקח זמן לזהות, אך היא מציעה השפעה יסודית יותר.

עריכה בוויקיפדיה

ויקיפדיה היא אחד ממקורות המידע הנצפים והמשפיעים בעולם. השתתפות אפקטיבית במנגנון העריכה והביקורת שלה עשויה להוות כלי עבודה משמעותי להנגשת מידע לציבור הרחב ולהשפעה על השיח הציבורי.

מדריך מהאתר שלנו

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

עצומה ציבורית רחבה

החתמת מספר רב של אנשים על עצומה הקוראת לפעולה בדבר מה, מתוך רצון ליצור הד ציבורי לאותה מטרה.

מדריך באתר “כותב טוב”

קואליציות בין־ארגוניות
תהליך רחב היקף לא ניתן לבצע לבד. היכולת לפעול כרשת בין ארגונית מהווה מכפיל כוח אדיר בשדה המדיניות, ומאפשרת הצלחה באמצעות השקעת משאבים מצומצמת באופן יחסי. גוף אזרחי שימצא עצמו ללא קואליציה יתקשה להתמודד עם ריבוי הזירות והמיידיות שמאפיינות את סדר היום.

עצומה משותפת

מספר גופים מפרסמים הצהרה הנוגעת לעניין נקודתי, כפעולת אד-הוק. הכוח במקרה זה אינו במספר האנשים החתומים עליה, אלא בקרדיט הציבורי שיש לגופים ולארגונים השונים החותמים בשם מעמדם ואנשיהם.

דוגמה מעמוד “הפורום המשפטי למען ישראל”

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

עיתון מקוון

עיתון מקוון עצמאי, בשונה מזה המודפס, אינו מחויב בריצוי עורכים, מפרסמים ובעלים ועל כן משמש ככלי דיווח ישיר אל הציבור, תוך קביעה עצמאית של סדר העדיפויות.

דוגמה מאתר ״Telecom News״

דוגמה מאתר ״Foleon״

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

עידוד רכישה או חרם צרכני

השפעה באמצעים כלכליים היא דרך לקדם מטרות אידיאולוגיות שונות בפעולה אזרחית כלפי חברות מסחריות ואפילו כלפי מדינות. פרקטיקה נפוצה היא עידוד רכישת או החרמת מוצרים מסוג מסוים.

מדריך באתר ״המועצה הישראלית לצרכנות״

מוסדות בינלאומיים
השפעות רבות על סדר היום בישראל מקורם במוסדות בינלאומיים, דוגמת האו"ם, ממשלות או תקשורת זרה. היכולת לפעול אל מול אותם מוסדות, אם זו השפעה על הרכבי הוועדות  הקובעות את האג'נדה, בעבודה מול חברי קונגרס או בעמידה בתקשורת העולמית, היא שדה פעולה אזרחי מכריע לטובת ביצור והעצמת כוחה ומעמדה של ישראל בעולם.

עדות מאזנת

ועדות בינלאומיות רבות עוסקות בישראל ובנושאים הקשורים אליה. זיהוי הוועדות והבאת עדויות אישיות יכולה לשנות את מאזן הכוחות בוועדה, או את דעת הקהל נגדה.

דוגמה מאתר ארגון “עדאלה”

מוסדות בינלאומיים
השפעות רבות על סדר היום בישראל מקורם במוסדות בינלאומיים, דוגמת האו"ם, ממשלות או תקשורת זרה. היכולת לפעול אל מול אותם מוסדות, אם זו השפעה על הרכבי הוועדות  הקובעות את האג'נדה, בעבודה מול חברי קונגרס או בעמידה בתקשורת העולמית, היא שדה פעולה אזרחי מכריע לטובת ביצור והעצמת כוחה ומעמדה של ישראל בעולם.

עבודה עם הקונגרס האמריקאי

הקונגרס האמריקאי הוא מרכיב במעצמת העל ארה”ב ויכולת ההשפעה שלו על ישראל היא רבת פנים. באמצעות קידום של יוזמות בקונגרס ניתן להגיע ליכולת השפעה כבדת משקל.

מדריך באתר שלנו

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

סרטונים

אמצעי אפקטיבי להסברה ולהעברת מסרים מורכבים באופן פשוט, שמאפשר להימנע מחלק מהמסננים הקיימים. יצירת סרטון איכותי דורשת משאבים ומקצועיות בכתיבה, בגרפיקה, בעריכה, בפסקול, בבימוי ועוד, אך ההשפעה הפוטנציאלית רבה.

מדריך באתר ״99Designs״

דוגמה מאתר ״JCPA״

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

סקר דעת קהל

לדעת הקהל בחברה דמוקרטית השלכות ישירות על קביעת מדיניות וקבלת החלטות. לכן, הסקר זו פרקטיקה נפוצה ויעילה לשקף מידע לציבור ולבעלי תפקידים בכל השדרה הציבורית, ומכאן להשפיע בקביעת סדר היום.

דוגמה מאתר “מידה”

ידע
תשתית ידע עשויה להוות ציר השפעה הכרחי לארגון. היא מסייעת להעשרת הדיון במדיניות הציבורית או האזרחית, ובמידה ואיכויותיה ניכרות יש בכוחה לבסס לגיטימיות ומעמד לאותו גוף לטובת עשייה ציבורית. פיתוח וגיבוש ידע זו השקעה תשתיתית ארוכת טווח, וזו מיומנות בפני עצמה לדעת להציג לציבור מומחיות, ואת פירותיה לוקח זמן לזהות, אך היא מציעה השפעה יסודית יותר.

ספרייה דיגיטלית

פיתוח, איסוף וקטלוג של ידע מקצועי ויישומי בתחומי עניין שונים ומתן אפשרות יעילה לחיפושו באמצעות מנוע חיפוש.

דוגמה מאתר “הג׳וינט”

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

סיפורי נפגעים

להחלטות מדיניות ותקציביות יש השלכות שנוגעות לאזרח הקטן. הנכחת הפגיעה באזרח, או לחלופין השיפור במצבו ובמעמדו, מהווים דרך לערער או לתמוך במדיניות מסוימת.

דוגמה מאתר “ObamaCareFacts”

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

סיור לאנשי תקשורת

הסיור מבקש להציג לאנשי תקשורת, המתמקדים בעבודתם באותו תחום שהסיור עוסק בו, את מצב העיניים לפי זווית ראייה מסוימת ובכך לחשוף אותם לנושא ולעודד סיקור וחשיפה על אודותיו.

מדריך באנגלית מאתר חברת “BLASTmedia”

שיח ציבורי
דעת הקהל היא מרכיב מכריע בכל מדינה דמוקרטית, רתימתו זו אבן דרך מרכזית בכל תהליך, במיוחד לפעילות רחבת היקף. בעידן שבו קמים אמצעים חדשים ליצירת דיון עם הציבור, למשל רשת חברתית או שידור עצמאי, קיימות ומתפתחות גם אפשרויות לגופים אזרחיים לפעול להשפעה נרחבת בדעת הקהל.

נקיטת עמדה מקצועית ע”י מומחים

קידום מדיניות או ערעור על מדיניות המתבצעים באמצעות הכנת חוות דעת הנוגעת לסוגיה בידי גילדה מקצועית.

דוגמה מאתר “וואלה”

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

ניתוח תקציב הממשלה

עיסוק תקשורתי בתקציב המדינה נוטה לעסוק בגודלו ובחלוקתו למשרדים השונים. ברם, ניתוח מעמיק יותר מאפשר לראות לא רק איזה משרד קיבל איזה סכום, אלא מה בדיוק נעשה עם כל שקל ושקל. הבנה זו יכולה לסייע בגיבוש ניירות מדיניות ובהפעלת לחץ על גורמים רלוונטיים בממשלה לטובת שינוי מדיניות.

מבחר מדריכים בקטגוריית ״תקציב המדינה״ באתר שלנו

כלי של “מפתח התקציב”

דוגמא “תקציב בזמן מלחמה” מפודקאסט הממ”מ

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

ניתוח תמיכות ומכרזים ממשלתיים

תמיכה ממשלתית היא תקציב שאמור להינתן עבור מטרות מסוימות, אך לא תמיד מועבר בפועל. ניתן לבחון את הפערים בין תקציב מאושר לתקציב בפועל, ובכך לנטר פערים בין הצהרות לביצועים. בנוסף, ניתן לאתר תמיכות ומכרזים (מכרזי רכש ושירותים) הרלוונטיים לארגון. אפשרויות אלו ועוד עולות כתוצאה מניתוח תמיכות ורכש ממשלתי.

מדריך באתר שלנו

כלי מאתר הרכש הממשלתי

דוגמה מערוץ היוטיוב שלנו

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

ניתוח ספר תוכניות העבודה הממשלתי

בשנים האחרונות החלה הממשלה לפרסם את תוכניות העבודה שלה בקובץ מסודר, הנקרא “ספר תכניות העבודה הממשלתי”. ספר זה יכול לשמש ככלי אפקטיבי, החל מפיקוח על עבודת הממשלה באמצעות הדרג הנבחר (שרים, ועדות הכנסת וחברי כנסת), מבקר המדינה או גופים לא ממשלתיים, דרך ביקורת על התוכניות שנבחרו או לא נבחרו, ועד ביקורת על פערי הצהרות מול ביצוע.

מדריך באתר שלנו

כלי מאתר משרד ראש הממשלה

דוגמה – מדריך “תשתית לצמיחה”

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

ניתוח ועיצוב רגולציה

קיימים מדריכים רבים שמיועדים לרגולטורים ומסייעים להם ביצירת רגולציה. הכרת החומרים הקיימים יכולה לסייע באיתור דרכים להשפעה על רגולציה מתעצבת וכן על רגולציה קיימת.

מדריך באתר שלנו

כלים מאתר הרגולציה הממשלתי

כלי לניהול מידע רגולטורי מאתר “המשחקיה”

כלי לשיתוף ציבור ברגולציה מאתר “המשחקיה”

ידע
תשתית ידע עשויה להוות ציר השפעה הכרחי לארגון. היא מסייעת להעשרת הדיון במדיניות הציבורית או האזרחית, ובמידה ואיכויותיה ניכרות יש בכוחה לבסס לגיטימיות ומעמד לאותו גוף לטובת עשייה ציבורית. פיתוח וגיבוש ידע זו השקעה תשתיתית ארוכת טווח, וזו מיומנות בפני עצמה לדעת להציג לציבור מומחיות, ואת פירותיה לוקח זמן לזהות, אך היא מציעה השפעה יסודית יותר.

נייר עמדה

כתיבת ניירות עמדה הבוחנים סוגיות מדיניות שונות ומציגים את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות פעולה. הנגשת ניירות עמדה לדרגים מקצועיים יכולה להשפיע על ההחלטות שיתקבלו.

מדריך מאתר “איילת צורי”

דוגמה מאתר החברה להגנת הטבע

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

ניטור החלטות ממשלה

הממשלה מקבלת החלטות רבות אך לא כולן באות לידי מימוש. מעקב מפורט אחרי יישום ההחלטות מהווה כלי חשוב בדרך לקידום מדיניות ומאפשר השוואה מוצקה של תכנון מול ביצוע, השוואה שיכולה לשמש כמנוף לחץ על משרדי ממשלה, אם יוכח שהחלטות שהתקבלו לא מיושמות בפועל.

כלי מאתר משרד ראש הממשלה

דוגמה מאתר “המרכז להעצמת האזרח”

דוגמה מאתר “רווח נקי”

דוגמה מאתר ״גלובס״

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

ניטור גיאוגרפי

ניטור גיאוגרפי מהווה אמצעי ליצירת מעורבות אזרחית רחבה בסימון וניטור תופעות חיוביות או שליליות המתרחשות במרחב הקרוב לאזרח, לרוב על בסיס מדיום טכנולוגי ייעודי כמו Google Maps. ניטור גיאוגרפי מייצר תמונת מצב של התפשטות תופעה או ההתמודדות עימה ועם אזורי הריכוז שלה.

דוגמה מאתר המשרד להגנת הסביבה

שלטון מקומי
כדי להצליח בגדול לפעמים עדיף להתחיל קרוב לבית. לרשות המקומית יש אפיקים מגוונים בהם ניתן להשפיע על המדיניות והשירותים מהם נהנים התושבים. הנגישות היחסית וההשפעה המיידית של השלטון המקומי מהווים את היתרונות המרכזיים שלו בשיפור חיי היום־יום של האזרחים: אם באמצעות שיתופי פעולה, הפעלת תוכניות מטעם המחלקות השונות של הרשות, או בהובלת שינוי מדיניות מטעם חברי המועצה. | מדריך הפל"א להזדמנויות השפעה בבחירות מאת אדיר שוורץ

משקיפים במועצה

ברשויות רבות ניתנת לאנשים או גורמים חיצוניים האפשרות להשתתף בוועדות של המועצה, או בישיבות של המועצה עצמה. אנשים אלה נקראים משקיפים ומהווים צינור נוסף להשמעת קול הציבור. לרובם מומחיות בנושא הנדון, ולכן אנשי החברה האזרחית מתאימים לשמש בתפקיד זה. בעיריות מסוימות למשקיפים ניתנת גם הזכות להצביע על החלטות.

מדריך הפל”א – יוזמת המשקיפה אורית אמיתי

דוגמה לפעילות משקיפים בעיריית רעננה

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

מִשְׂחוּק

הפיכת מסר מורכב למשחק קליל ופשוט (PlayBuzz למשל) המסייעת לחיבור המשתמש למסר אותו רוצים להעביר.

מדריך באנגלית באתר ״Elearning Industry”

דוגמה מארגון “Games For Change”

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

מרכז לחקר המדיה והתקשורת

באמצעות פעולה שיטתית ועקבית של חשיפת סילופים או מקרי השתקה בכלי התקשורת, ניתן לטפח צריכת מדיה מבוקרת יותר בציבור כמו גם להפעיל לחץ ולייצר ביקורת ציבורית.

דוגמה מאתר “פרספקטיבה”
“מדריך מעשי לקריאה ביקורתית” של שקוף ותומר אביטל

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

מערך מתנדבים

ארגוני חברה אזרחים רבים נעזרים רבות במתנדבים המונעים מרצון להשקיע מזמנם במטרה משותפת. כל מתנדב הוא אזרח פעיל שמשקף הזדהות עם מטרות הארגון.

כלי מאתר “שיתופים”

כלי באתר Helpi

כלים מאתר “המועצה הישראלית להתנדבות”

ידע
תשתית ידע עשויה להוות ציר השפעה הכרחי לארגון. היא מסייעת להעשרת הדיון במדיניות הציבורית או האזרחית, ובמידה ואיכויותיה ניכרות יש בכוחה לבסס לגיטימיות ומעמד לאותו גוף לטובת עשייה ציבורית. פיתוח וגיבוש ידע זו השקעה תשתיתית ארוכת טווח, וזו מיומנות בפני עצמה לדעת להציג לציבור מומחיות, ואת פירותיה לוקח זמן לזהות, אך היא מציעה השפעה יסודית יותר.

מערך חינוך להפצה

במערכת החינוך יש שעות העשרה רבות הנתונות לבחירתם של מנהלים ומורים. יצירת תכנים על ידי ארגון חברה אזרחית מהווה ערוץ להנגשת ידע והטמעת צורות חשיבה לתלמידי בית ספר, ולהשפעה על דור העתיד.

דוגמה מאתר עמותת “קדמה”

כנסת
הכנסת היא הריבון ונחשבת "לכיכר העיר״ בה פועלים ומתדיינים נציגי ציבור כמו גם האזרחים עצמם - מה שהופך אותה למרחב מכריע עבור גופים אזרחיים. זהו מרחב פעולה בו ניתן לקדם שינויי מדיניות מרחיקי לכת בפרק זמן קצר יחסית, ולא פחות חשוב מכך לפקח על פעולות המדינה | מדריך לו"ז הכנסת

מעקב ופרסום פעילות חברי הכנסת

אחת הדרכים להשפיע על חברי כנסת היא יצירת לחץ ציבורי. כלי יעיל לכך הינו מעקב אחר פעילות נבחרי הציבור – למשל מעקב אחר הפער בין תדמית ציבורית לפעילות בפועל והנגשת המידע לקהל הרחב. למעשה, עצם הידיעה כי קיים מעקב ציבורי וממוקד משפיעה על התנהלות נבחרי הציבור.

דוגמה מאתר “על משמר הכנסת”

דוגמה נוספת מאתר “בטא מחוקקים”

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

מעקב אחר פעילות נבחרי ציבור וגופים ציבוריים

מעקב תדיר אחר פעילות של נבחרי ציבור וגופים ציבוריים חושף את התנהלותם היומיומית, ויכול להצביע על פערים בין תדמית ציבורית והבטחות למעשים בפועל. השגת המידע – הזמין במקומות רבים, חלקו גלוי לכול – יכולה להביא להבנה מעמיקה של פעילות נבחר ציבור או גוף, ובכך לייצר מנוף לחץ לשינוי התנהגותו. בנוסף, עצם הידיעה על מעקב ציבורי אחר פעילות מסוימת נוטה לשנות את אופן ההתנהלות.

מדריך באתר “שקוף”

מנהיגות ויזמות
כל ארגון יודע שהמשאב החיוני ביותר עבורו הוא המשאב האנושי. תשתית אנושית חזקה מהווה בסיס ופוטנציאל לחיבור בין הארגון לבין הסביבה, ומאפשרת מרקם שחיוני עבור ארגונים המחפשים לחולל השפעה. רשת נרחבת של אנשים שפועלים סביב בסיס הסכמה משותף עשויה לטפח כוח שגדול בהרבה מזה של הפרט הבודד.

מענק

סכום חד־פעמי הניתן ליחיד או לגוף עבור מטרה ספציפית הקשורה לתועלת הציבור.

דוגמה מחברת “Google”

ידע
תשתית ידע עשויה להוות ציר השפעה הכרחי לארגון. היא מסייעת להעשרת הדיון במדיניות הציבורית או האזרחית, ובמידה ואיכויותיה ניכרות יש בכוחה לבסס לגיטימיות ומעמד לאותו גוף לטובת עשייה ציבורית. פיתוח וגיבוש ידע זו השקעה תשתיתית ארוכת טווח, וזו מיומנות בפני עצמה לדעת להציג לציבור מומחיות, ואת פירותיה לוקח זמן לזהות, אך היא מציעה השפעה יסודית יותר.

מסד נתונים

אגירת נתונים ומידע והצגתם בפומבי מאפשרת חשיפת מידע לציבור ולמקבלי ההחלטות בקרבם, ואפשרות למעקב ושיח ציבורי.

דוגמה מאתר ״NGO Monitor״

דוגמה מאתר “תארא ייעוץ אסטרטגי ומחקר”

משפט
מערכת המשפט היא רשות עוצמתית מאוד שרכשה לעצמה זכות וטו על עבודת הרשויות האחרות. הנכחת השפה המשפטית בסוגיות ציבוריות ומנהליות נעשות דרך ערוצים שנוכחים כיום כמעט בכל גוף, בדגש על היעוץ המשפטי. בעוד המערכת ניזונה בעצמה מהחברה האזרחית, למשל עתירות או תשתית ידע, לחברה האזרחית יש תפקיד מכריע וחיוני בבקרה ופיקוח על הרשות השופטת | מדריך לזירה המשפטית

מכתב התראה נגד פעולה מנהלית לא תקינה וכפיקוח על אכיפה

מכתב עו”ד הממוען לגוף שלטוני או לרשויות התביעה שתכליתו הצפת בעיה או מדיניות המופעלת בניגוד לחוק או לפסיקה תוך דרישה לקידום הליך משפטי. מכתבים אלו יכולים להוות צעד מקדים לעתירה.

דוגמה מארגון “בצלמו”

שלטון מקומי
כדי להצליח בגדול לפעמים עדיף להתחיל קרוב לבית. לרשות המקומית יש אפיקים מגוונים בהם ניתן להשפיע על המדיניות והשירותים מהם נהנים התושבים. הנגישות היחסית וההשפעה המיידית של השלטון המקומי מהווים את היתרונות המרכזיים שלו בשיפור חיי היום־יום של האזרחים: אם באמצעות שיתופי פעולה, הפעלת תוכניות מטעם המחלקות השונות של הרשות, או בהובלת שינוי מדיניות מטעם חברי המועצה. | מדריך הפל"א להזדמנויות השפעה בבחירות מאת אדיר שוורץ

מכרזים והתקשרויות עם השלטון המקומי

רשויות מוניציפליות, כמו רשויות ממשלתיות, מקיימות מכרזים כדי למצוא ספקים לשירותים אותם עליהן להציע. לעיתים רשויות שונות יפעילו מכרז על אותו שירות או שירות דומה, והצלחה של ארגון לספק את השירות ברשות אחת תפתח דלתות לאספקתו בעוד רשויות.

מדריך להגשת תמיכות של ‘מנהיגות אזרחית’ 

מצגת ניהול קשר ויצירת שותפות מאתר “נובה”

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

מיצוי זכויות

אנשים אינם מודעים תמיד לזכויותיהם, ולעיתים מודעים אך אינם יודעים מה לעשות במקרה של פגיעה. איתור נפגעים, הענקת ידע וסיוע משפטי לשם מיצוי זכויותיהם יכולים לשנות מצב זה.

דוגמה מאתר “כל זכות”

בניית קהילה
כוחו האמיתי של ארגון חברה אזרחית לא מגיע מפעולה פוליטית או ממשאביו הרבים, אלא מהעובדה שאותו ארגון מייצג צורך ממשי, המטריד קבוצה גדולה של אנשים. הארגון מתיימר להדהד קול זה ולפעול למען אותן בעיות. ככל שתמיכת הקהל בארגון גדולה יותר, כך גוברת הלגיטימיות של אותו ארגון לפעול לקידום הנושא, וכך גדל הסיכוי שאחרים יכירו בבעיה ככזו שאינה יכולה להישאר ללא מענה לזמן רב | מדריך כוחה של קהילה

מימון המונים (Crowdfunding)

מימון המונים הוא דרך לגייס סכומי כסף מהציבור. הצלחה בקמפיין מסייעת לארגון במימון פעילותו, אך גם בהשגת לגיטימציה ציבורית למטרותיו.

מדריך באתר שלנו

ידע
תשתית ידע עשויה להוות ציר השפעה הכרחי לארגון. היא מסייעת להעשרת הדיון במדיניות הציבורית או האזרחית, ובמידה ואיכויותיה ניכרות יש בכוחה לבסס לגיטימיות ומעמד לאותו גוף לטובת עשייה ציבורית. פיתוח וגיבוש ידע זו השקעה תשתיתית ארוכת טווח, וזו מיומנות בפני עצמה לדעת להציג לציבור מומחיות, ואת פירותיה לוקח זמן לזהות, אך היא מציעה השפעה יסודית יותר.

מחקר מדיניות מעמיק

מחקר מדיניות מעמיק ונרחב שנערך על ידי מומחים בתחומם ביחס לסוגיה העומדת לדיון ציבורי.

דוגמה מאתר “מכון ון ליר”

שלטון מקומי
כדי להצליח בגדול לפעמים עדיף להתחיל קרוב לבית. לרשות המקומית יש אפיקים מגוונים בהם ניתן להשפיע על המדיניות והשירותים מהם נהנים התושבים. הנגישות היחסית וההשפעה המיידית של השלטון המקומי מהווים את היתרונות המרכזיים שלו בשיפור חיי היום־יום של האזרחים: אם באמצעות שיתופי פעולה, הפעלת תוכניות מטעם המחלקות השונות של הרשות, או בהובלת שינוי מדיניות מטעם חברי המועצה. | מדריך הפל"א להזדמנויות השפעה בבחירות מאת אדיר שוורץ

מועצת העיר

אחת מאפשרויות ההשפעה ברמה המוניציפלית, ואולי אף ברמה הארצית בעתיד, היא כניסה למועצת הרשות. מדובר בתפקיד התנדבותי שדורש מחויבות גדולה, אך מאפשר לקחת חלק בכל הנוגע להחלטות רוחביות ברשות המקומית.

מדריך לנבחר מאתר משרד הפנים

מדריך לנבחר של ‘פורום קהלת’

מדריך של ארגון ‘עורכי דין לקידום מנהל תקין’

חוקים ותקנות בפורטל הבחירות לרשויות המקומיות

בניית קהילה
כוחו האמיתי של ארגון חברה אזרחית לא מגיע מפעולה פוליטית או ממשאביו הרבים, אלא מהעובדה שאותו ארגון מייצג צורך ממשי, המטריד קבוצה גדולה של אנשים. הארגון מתיימר להדהד קול זה ולפעול למען אותן בעיות. ככל שתמיכת הקהל בארגון גדולה יותר, כך גוברת הלגיטימיות של אותו ארגון לפעול לקידום הנושא, וכך גדל הסיכוי שאחרים יכירו בבעיה ככזו שאינה יכולה להישאר ללא מענה לזמן רב | מדריך כוחה של קהילה

מועצה ציבורית

הקמת מועצה ציבורית היא פרקטיקה שנועדה להפקיע נושא מסוים מטיפול הקשרי, פוליטי או בלתי־תקין מנהלית, בטענה שדעת קהל ונציגי ציבור הם אלו שראויים לדון ולעסוק בסוגיה המהווה עניין ציבורי.

דוגמה מאתר היחידה הממשלתית למאבק בגזענות

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

מהלך משותף עם משרדי ממשלה

יוזמה לשיתוף פעולה בין ארגונים ומכונים אזרחיים לבין משרדי ממשלה ואגפי משנה שלהם. יחד ניתן להקים צוותי עבודה וחשיבה, לגבש תוכנית עבודה או חזון, לפרסם דוחות ולהמליץ על צעדי מדיניות.

דוגמה מאתר “המכון הישראלי לדמוקרטיה”

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

מדריך לאזרח

מדריך לאזרח מכיל ידע וכלים המונגשים לכל המעוניין, מתוך רצון לעורר מספר רב יותר של אנשים לאקטיביזם בכל תחום שהוא.

מדריך באתר משרד העבודה והרווחה

מדריך באתר שלנו

קואליציות בין־ארגוניות
תהליך רחב היקף לא ניתן לבצע לבד. היכולת לפעול כרשת בין ארגונית מהווה מכפיל כוח אדיר בשדה המדיניות, ומאפשרת הצלחה באמצעות השקעת משאבים מצומצמת באופן יחסי. גוף אזרחי שימצא עצמו ללא קואליציה יתקשה להתמודד עם ריבוי הזירות והמיידיות שמאפיינות את סדר היום.

מדד תוצאות משותף

מדידה שנעשית מתוך שיתוף פעולה בין ארגונים אזרחיים העוסקים בתחומים זהים ופועלים להשגת מטרות משותפות, או בין יחידות פנימיות בארגון גדול. המדידה כוללת הגדרת יעדים, הסכמה על אופן ביצועה, שיתוף בממצאיה והסקת מסקנות במקרה הצורך.

דוגמה מתוך אתר ״insights״

מדריך מתוך אתר ״שיתופים״

מנהיגות ויזמות
כל ארגון יודע שהמשאב החיוני ביותר עבורו הוא המשאב האנושי. תשתית אנושית חזקה מהווה בסיס ופוטנציאל לחיבור בין הארגון לבין הסביבה, ומאפשרת מרקם שחיוני עבור ארגונים המחפשים לחולל השפעה. רשת נרחבת של אנשים שפועלים סביב בסיס הסכמה משותף עשויה לטפח כוח שגדול בהרבה מזה של הפרט הבודד.

מאיץ יוזמות

יוזמות רבות נופלות בשל מחסור בידע או בהבנה בסיסית של אופן הפעולה היזמי. מאיץ יוזמות מעניק ליזמים כלים וקשרים הנדרשים על מנת לממש את רעיונם לכדי הבשלה.

דוגמה מאתר “הכוורת”

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

מאגר מרואיינים

הצגת דמויות לפי תחום עניין במטרה להנגיש מרואיינים פוטנציאלים לכלי תקשורת, מתוך שאיפה להוסיף ולקדם רעיונות וקולות חדשים בשיח הציבורי ובדעת הקהל.

דוגמה מאתר “JISS”

ידע
תשתית ידע עשויה להוות ציר השפעה הכרחי לארגון. היא מסייעת להעשרת הדיון במדיניות הציבורית או האזרחית, ובמידה ואיכויותיה ניכרות יש בכוחה לבסס לגיטימיות ומעמד לאותו גוף לטובת עשייה ציבורית. פיתוח וגיבוש ידע זו השקעה תשתיתית ארוכת טווח, וזו מיומנות בפני עצמה לדעת להציג לציבור מומחיות, ואת פירותיה לוקח זמן לזהות, אך היא מציעה השפעה יסודית יותר.

מאגר כלים

המאגר הוא אמצעי לפתיחת צוהר והנגשה של דרכי השפעה לקהל היעד. המאגר מאפשר להכיר פרקטיקות וכלי עבודה על ידי פיתוחם או באמצעות איסוף וקטלוג של כלים קיימים. ניתן להציג בארגז את הכלים עצמם, דוגמאות או מדריכים לשימוש בהם, או כל אספקט אחר שמועיל לשימוש בכלי.

דוגמה מהעמוד הממשלתי “המשחקיה”

דוגמה נוספת מהאתר שלנו

קואליציות בין־ארגוניות
תהליך רחב היקף לא ניתן לבצע לבד. היכולת לפעול כרשת בין ארגונית מהווה מכפיל כוח אדיר בשדה המדיניות, ומאפשרת הצלחה באמצעות השקעת משאבים מצומצמת באופן יחסי. גוף אזרחי שימצא עצמו ללא קואליציה יתקשה להתמודד עם ריבוי הזירות והמיידיות שמאפיינות את סדר היום.

מאגר ידע שיתופי

מאגר ידע שיתופי מאפשר לארגונים ולפעילים בתחום מסוים לפתח ולסנכרן ידע נצבר ביחס לסוגיה ציבורית, ולהשתתף באופן אקטיבי בניסוח ובבניית דרכי התמודדות עימה.

דוגמה מאתר “אקו-ויקי”

ידע
תשתית ידע עשויה להוות ציר השפעה הכרחי לארגון. היא מסייעת להעשרת הדיון במדיניות הציבורית או האזרחית, ובמידה ואיכויותיה ניכרות יש בכוחה לבסס לגיטימיות ומעמד לאותו גוף לטובת עשייה ציבורית. פיתוח וגיבוש ידע זו השקעה תשתיתית ארוכת טווח, וזו מיומנות בפני עצמה לדעת להציג לציבור מומחיות, ואת פירותיה לוקח זמן לזהות, אך היא מציעה השפעה יסודית יותר.

מאגר ידע ארגוני

עיבוד הניסיון שנצבר בתוך הארגון לפלטפורמה גלויה לציבור: מושגי מפתח, מאמרים, סקירות וכלים מאפשר לאזרחים ופעילים אזרחיים למידה והפקת מסקנות בתחומי העניין שלהם.

דוגמה מאתר “שיתופים”

דוגמה מאתר Israel Impact

דוגמה מאתר “קרן רש”י”

מוסדות בינלאומיים
השפעות רבות על סדר היום בישראל מקורם במוסדות בינלאומיים, דוגמת האו"ם, ממשלות או תקשורת זרה. היכולת לפעול אל מול אותם מוסדות, אם זו השפעה על הרכבי הוועדות  הקובעות את האג'נדה, בעבודה מול חברי קונגרס או בעמידה בתקשורת העולמית, היא שדה פעולה אזרחי מכריע לטובת ביצור והעצמת כוחה ומעמדה של ישראל בעולם.

לחץ על נבחרי ציבור הפועלים במנגנונים של גופים בינלאומיים

ארגונים בינלאומיים מסוימים כגון האיחוד האירופי, מונהגים על ידי קבוצה של נבחרי ציבור העומדים לבחירות מקומיות פעם בכמה שנים. בעלי תפקיד אלו מעוניינים להיבחר מחדש, ולפיכך קשובים ללחצים מהשטח.

דוגמה מאתר “The Guardian”

כנסת
הכנסת היא הריבון ונחשבת "לכיכר העיר״ בה פועלים ומתדיינים נציגי ציבור כמו גם האזרחים עצמם - מה שהופך אותה למרחב מכריע עבור גופים אזרחיים. זהו מרחב פעולה בו ניתן לקדם שינויי מדיניות מרחיקי לכת בפרק זמן קצר יחסית, ולא פחות חשוב מכך לפקח על פעולות המדינה | מדריך לו"ז הכנסת

לובי אזרחי

פעולה לוביסטית (קידום אג’נדה בכנסת) של ארגונים ואנשים שאינם מקבלים כסף עבור שירותי הלובי שלהם מטעמה של חברה מסחרית, אלא מנסים לייצג אינטרס ציבורי מסוים. הפעילות תמומן בד”כ על ידי תרומות קטנות של ציבור רחב.

דוגמה מארגון “האינטרס שלנו”

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

כניסה למרחב העיתונאי

הכנסת ידיעה חדשותית, תגובה לכתבה, לעניין באירוע, להתראיין או לנהל קשר אישי עם איש תקשורת אלו רק מקצת מהפעולות במרחב העיתונאי – ואלו מרכיבים חיוניים בקידום סוגיות ציבוריות וסדר יום.

מדריך באתר שלנו

דוגמה מאתר “עד כאן”

משפט
מערכת המשפט היא רשות עוצמתית מאוד שרכשה לעצמה זכות וטו על עבודת הרשויות האחרות. הנכחת השפה המשפטית בסוגיות ציבוריות ומנהליות נעשות דרך ערוצים שנוכחים כיום כמעט בכל גוף, בדגש על היעוץ המשפטי. בעוד המערכת ניזונה בעצמה מהחברה האזרחית, למשל עתירות או תשתית ידע, לחברה האזרחית יש תפקיד מכריע וחיוני בבקרה ופיקוח על הרשות השופטת | מדריך לזירה המשפטית

ידיד בית המשפט

ארגונים המעוניינים להשמיע את דבריהם בתגובה לעתירה מסוימת בבית המשפט יכולים לבקש מבית המשפט להצטרף לדיון כידיד בית המשפט, ובכך להשמיע את קולם ולנסות להשפיע על הכרעת הדין.

מדריך מבלוג אוניברסיטת בר אילן

דוגמה מאתר “עמותת המשפט בשירות הזיקנה”

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

טור דעה

טקסט קצר יחסית המתפרסם בעיתונות המציג את דעתו של הכותב. מטרת הטור הינה למסגר סוגיה ציבורית באופן שונה.

מדריך באתר “מרכז שלם”

בניית קהילה
כוחו האמיתי של ארגון חברה אזרחית לא מגיע מפעולה פוליטית או ממשאביו הרבים, אלא מהעובדה שאותו ארגון מייצג צורך ממשי, המטריד קבוצה גדולה של אנשים. הארגון מתיימר להדהד קול זה ולפעול למען אותן בעיות. ככל שתמיכת הקהל בארגון גדולה יותר, כך גוברת הלגיטימיות של אותו ארגון לפעול לקידום הנושא, וכך גדל הסיכוי שאחרים יכירו בבעיה ככזו שאינה יכולה להישאר ללא מענה לזמן רב | מדריך כוחה של קהילה

חשיפה למסרים דרך אירועי תרבות

יצירת אירועי תרבות המותאמים לקבוצה חברתית מסוימת יכולה לסייע בהעברת מסרים תרבותיים שונים לאותה קבוצה.

דוגמה מפרויקט “סינמאמע”

שיח ציבורי
דעת הקהל היא מרכיב מכריע בכל מדינה דמוקרטית, רתימתו זו אבן דרך מרכזית בכל תהליך, במיוחד לפעילות רחבת היקף. בעידן שבו קמים אמצעים חדשים ליצירת דיון עם הציבור, למשל רשת חברתית או שידור עצמאי, קיימות ומתפתחות גם אפשרויות לגופים אזרחיים לפעול להשפעה נרחבת בדעת הקהל.

חזון ציבורי

חזון משקף תמונת עתיד ארוכת טווח ואופטימית ביחס לסוגיה. חזון ציבורי הוא חזון שנבנה ונתמך בידי המונים שלקחו חלק, במעגלים שונים, בבנייתו ובעיצובו.

דוגמה מאתר תנועת “אור”

כנסת
הכנסת היא הריבון ונחשבת "לכיכר העיר״ בה פועלים ומתדיינים נציגי ציבור כמו גם האזרחים עצמם - מה שהופך אותה למרחב מכריע עבור גופים אזרחיים. זהו מרחב פעולה בו ניתן לקדם שינויי מדיניות מרחיקי לכת בפרק זמן קצר יחסית, ולא פחות חשוב מכך לפקח על פעולות המדינה | מדריך לו"ז הכנסת

ועדת חקירה פרלמנטרית

ועדת חקירה פרלמנטרית מוקמת על ידי הכנסת כדי לחקור נושא מסוים. לוועדה יש סמכות לזמן פקידי ציבור אך לא סמכות שיפוטית כמו לועדת חקירה ממלכתית.

מדריך באתר מרכז מחקר ומידע של הכנסת

דוגמה מאתר “כלכליסט”

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

ועדת חקירה ממלכתית

ועדה ציבורית שמוקמת על פי החלטת הממשלה וממונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, ובעלת סמכויות חקירה. הממשלה אינה חייבת לקבל את המלצותיה, אך היא חייבת לדון בהן באופן מעמיק.

דוגמה מוויקיפדיה ״ועדת אור״

כנסת
הכנסת היא הריבון ונחשבת "לכיכר העיר״ בה פועלים ומתדיינים נציגי ציבור כמו גם האזרחים עצמם - מה שהופך אותה למרחב מכריע עבור גופים אזרחיים. זהו מרחב פעולה בו ניתן לקדם שינויי מדיניות מרחיקי לכת בפרק זמן קצר יחסית, ולא פחות חשוב מכך לפקח על פעולות המדינה | מדריך לו"ז הכנסת

ועדת הכספים והעברות תקציביות

ועדת הכספים היא שקובעת לאן הכסף ילך, כשאחוז גבוה ממנו עובר מאחורי גבו של הציבור בדיונים חפוזים על העברות תקציביות. לחץ ציבורי והשתתפות בדיוני הוועדה יכולים להביא לשינוי ההחלטות המתקבלות.

מדריך וידאו בערוץ “הסדנא לידע ציבורי”

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

ועדת בדיקה ממשלתית

ועדה ציבורית שהוקמה על ידי שר המעוניין לבדוק נושא הנמצא באחריות משרדו. השר רשאי להחליט מה יעלה בגורלן של ההמלצות.

דוגמה מוויקיפדיה ״ועדת וינוגרד״

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

ויזואליזציית מידע

ויזואליזציה ואינפוגרפיקה של מידע ונתונים אלו אמצעים להציג מחקר לקהלים שונים, מתורמים פוטנציאלים ועד דעת הקהל, למעשה למקד את החשוב ולספר סיפור באמצעות שימוש נכון בגרפיקה.

מדריך באתר “פיקסל פרפקט”

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

התקשרויות ממשלתיות עוקפות מכרז

התקשרות עם המדינה, לכל צורך שהוא, דורשת לרוב מכרז ארוך ומסורבל. ברם, ישנן שתי דרכים בהן ניתן להתקשר עם המדינה ללא מכרז. הראשונה היא יצירת מיזם משותף כאשר המשרד הממשלתי מממן חמישים אחוז מהמיזם ושאר הכסף מגיע מהארגון. השנייה היא התקשרות עם המדינה תוך שימוש בצינורות עוקפי מכרז – קק”ל והג’וינט, להם יש פטור ממכרזים.

דוגמה מאתר ״מנהיגות אזרחית״

מדריך מהאתר שלנו

כנסת
הכנסת היא הריבון ונחשבת "לכיכר העיר״ בה פועלים ומתדיינים נציגי ציבור כמו גם האזרחים עצמם - מה שהופך אותה למרחב מכריע עבור גופים אזרחיים. זהו מרחב פעולה בו ניתן לקדם שינויי מדיניות מרחיקי לכת בפרק זמן קצר יחסית, ולא פחות חשוב מכך לפקח על פעולות המדינה | מדריך לו"ז הכנסת

השתתפות בדיוני ועדות הכנסת

השתתפות בוועדות הכנסת מאפשרת לכל אזרח לקחת חלק פעיל במרכז העצבים של הדמוקרטיה הישראלית. העשייה הפרלמנטרית נמצאת בעיקרה בוועדות הכנסת ולכן נוכחות אקטיבית שם משמעותית מאוד להשפעה על קבלת החלטות.

מדריך באתר של תומר אביטל

שיח ציבורי
דעת הקהל היא מרכיב מכריע בכל מדינה דמוקרטית, רתימתו זו אבן דרך מרכזית בכל תהליך, במיוחד לפעילות רחבת היקף. בעידן שבו קמים אמצעים חדשים ליצירת דיון עם הציבור, למשל רשת חברתית או שידור עצמאי, קיימות ומתפתחות גם אפשרויות לגופים אזרחיים לפעול להשפעה נרחבת בדעת הקהל.

השפעת “בכירים לשעבר”

“לשעברים” נתפסים בציבור כבעלי ידע וקשרים בתחומי פעילותם, ולעיתים גם מעבר לכך. היכולת לגייס את אותם גורמים לשיתוף פעולה עשויה להוות מקפצה להשפעה על דעת הקהל.

דוגמה מאתר “הביטחוניסטים”

שלטון מקומי
כדי להצליח בגדול לפעמים עדיף להתחיל קרוב לבית. לרשות המקומית יש אפיקים מגוונים בהם ניתן להשפיע על המדיניות והשירותים מהם נהנים התושבים. הנגישות היחסית וההשפעה המיידית של השלטון המקומי מהווים את היתרונות המרכזיים שלו בשיפור חיי היום־יום של האזרחים: אם באמצעות שיתופי פעולה, הפעלת תוכניות מטעם המחלקות השונות של הרשות, או בהובלת שינוי מדיניות מטעם חברי המועצה. | מדריך הפל"א להזדמנויות השפעה בבחירות מאת אדיר שוורץ

הקצאת מבני ציבור

רשויות יכולות לתת שטח מסוים או מבנה בחכירה לארגון, יוזמה או שירות. זהו הליך שדורש עבודה הן מול הדרג הפוליטי של הרשות שכן מדובר במבנה ציבור שיוסב לתכלית מסוימת, והן מול הדרג המקצועי על מנת להתאים את השטח על פי תנאי הרשות.

מדריך להקצאת שטחים לצורכי ציבור של מינהל התכנון

מידע על הקצאת מבנה / קרקע ברשות מקומית של ‘מנהיגות אזרחית’

סקירה על הקצאת מקרקעין של ‘המכון הישראלי לדמוקרטיה’

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

הצעת החלטת ממשלה

החלטות ממשלה הן דרכה של הממשלה לקדם מדיניות בכיוונים רצויים לה ומהוות דירקטיביות ביצועיות מתוות דרך. לארגוני חברה אזרחית יש תפקיד משמעותי בתיחום, ניסוח וקידום החלטות אלו.

דוגמה מאתר “המרכז להעצמת האזרח”

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

הפקת הסכת-פודקאסט

זו האפשרות לכל אדם, או התאגדות להציע לציבור שיחה ודיון על בסיס פלטפורמה עצמאית. זה מאפשר לנהל, להקליט, לצלם, לערוך ולפרסם. זה גם מאפשר לארגונים להציג דיון או עמדה כמו גם לרתום קהלים.

מדריך באתר שלנו

דוגמה מאתר “FDD”

מוסדות בינלאומיים
השפעות רבות על סדר היום בישראל מקורם במוסדות בינלאומיים, דוגמת האו"ם, ממשלות או תקשורת זרה. היכולת לפעול אל מול אותם מוסדות, אם זו השפעה על הרכבי הוועדות  הקובעות את האג'נדה, בעבודה מול חברי קונגרס או בעמידה בתקשורת העולמית, היא שדה פעולה אזרחי מכריע לטובת ביצור והעצמת כוחה ומעמדה של ישראל בעולם.

הפצת מידע סותר או שונה מהמידע שהופץ על ידי ועדה

ועדות בינלאומיות נוטות להוציא דו”חות שיכולים להשפיע באופן משמעותי על דעת הקהל העולמית. הפצת מידע הסותר את הדו”ח או הממסגר את מסקנותיו באופן שונה, יכולה לגרום להקטנת האפקט התודעתי שהדו”ח נושא.

דוגמה מאתר “nrg”

שיח ציבורי
דעת הקהל היא מרכיב מכריע בכל מדינה דמוקרטית, רתימתו זו אבן דרך מרכזית בכל תהליך, במיוחד לפעילות רחבת היקף. בעידן שבו קמים אמצעים חדשים ליצירת דיון עם הציבור, למשל רשת חברתית או שידור עצמאי, קיימות ומתפתחות גם אפשרויות לגופים אזרחיים לפעול להשפעה נרחבת בדעת הקהל.

הפגנת ראווה

הפגנה המונית, חד פעמית, שעניינה הנכחה ציבורית רועשת לנושא, כמחאה או תמיכה. להפגנה ערך כלפי פנים בגיבוש קהל סביב מסרים וכלפי חוץ כהפגנת כוח והדגשת חשיבותו של המסר.

מדריך מאתר “משנים”

דוגמה מאתר “הארץ”

שיח ציבורי
דעת הקהל היא מרכיב מכריע בכל מדינה דמוקרטית, רתימתו זו אבן דרך מרכזית בכל תהליך, במיוחד לפעילות רחבת היקף. בעידן שבו קמים אמצעים חדשים ליצירת דיון עם הציבור, למשל רשת חברתית או שידור עצמאי, קיימות ומתפתחות גם אפשרויות לגופים אזרחיים לפעול להשפעה נרחבת בדעת הקהל.

הפגנת קבע

הפגנה הנערכת ברציפות במקום שיש לו משמעות סימבולית ביחס לנושא מורכב המצריך אורך נשימה לקידומו.

מדריכים באתר “האגודה לזכויות האזרח”

מוסדות בינלאומיים
השפעות רבות על סדר היום בישראל מקורם במוסדות בינלאומיים, דוגמת האו"ם, ממשלות או תקשורת זרה. היכולת לפעול אל מול אותם מוסדות, אם זו השפעה על הרכבי הוועדות  הקובעות את האג'נדה, בעבודה מול חברי קונגרס או בעמידה בתקשורת העולמית, היא שדה פעולה אזרחי מכריע לטובת ביצור והעצמת כוחה ומעמדה של ישראל בעולם.

הפגנות מול שגרירות

ארגון הפגנה מול שגרירות זרה מהווה דרך להעביר מסר לאותה מדינה שמסתמכת על השגרירות כחיישן עבורה.

דוגמה מאתר “Ynet”

ממשלה
הרשות המבצעת הינה מערכת גדולה ובעלת סמכויות ביצוע אדירות, המנהל והפקידות שלה מאופיינים בשינויים פרסונליים ומבניים דלים ומועטים באופן יחסי. מכאן קצרה הדרך לאיבוד קשר ישיר עם המתרחש בשטח. לאור זאת, גופים אזרחיים יכולים להוות נקודה מקשרת בין המדינה לאזרחים, מרחב דרכו ניתן להשפיע על עיצוב מדיניות | מדריך דלתות לעבודה עם המדינה

הכשרת בכירים ודרגי ביניים

אנשי ממשל בכירים משפיעים על המתרחש בישראל באופן משמעותי. הכשרה לפקידי ממשלה בדרג בינוני-גבוה יכולה לחולל שינוי משמעותי בדרך פעולת הממשלה.

דוגמה מארגון “מעוז”

מנהיגות ויזמות
כל ארגון יודע שהמשאב החיוני ביותר עבורו הוא המשאב האנושי. תשתית אנושית חזקה מהווה בסיס ופוטנציאל לחיבור בין הארגון לבין הסביבה, ומאפשרת מרקם שחיוני עבור ארגונים המחפשים לחולל השפעה. רשת נרחבת של אנשים שפועלים סביב בסיס הסכמה משותף עשויה לטפח כוח שגדול בהרבה מזה של הפרט הבודד.

הכשרה להתמודדות לתפקידים

הכנה מוקדמת יכולה לסייע רבות בקבלת תפקיד, ובמיוחד כזה בעל השפעה. לא רק הכנה טכנית, אלא גם הבנה של הארגון, של התפקיד ושל הדרך הנכונה לבצע אותו.

דוגמה מאתר ה־Leadership Institute

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

האקתון

האקתון (Hack + Marathon) הוא אירוע שנוצר בעולמות הטכנולוגיה כתחרויות לפיתוח תוכנה ומוצרים. בהקשר החברתי, האקתון הוא אירוע המחבר עמותות, יזמים חברתיים ובעלי עניין ליצירת פתרונות לאתגר חברתי מסוים. ההאקתון מהווה גם שופר ליצירת תודעה ביחס לתחום מתפתח ולצורך והדחיפות בהתמודדות עם אתגר ספציפי דווקא.

מדריך באתר חברת “CREATE”

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

דו״ח עדויות

בתחומי ציבור ומדיניות שונים מתקיים מאבק על מסגור אירועים בדעת הקהל. הנכחת עדויות ונקודות מבט של מי שנכח או לקח חלק פעיל באירוע זהו אמצעי עוצמתי בהתמודדות במאבק זה.

דוגמה מאתר “האמת שלי”

מוסדות בינלאומיים
השפעות רבות על סדר היום בישראל מקורם במוסדות בינלאומיים, דוגמת האו"ם, ממשלות או תקשורת זרה. היכולת לפעול אל מול אותם מוסדות, אם זו השפעה על הרכבי הוועדות  הקובעות את האג'נדה, בעבודה מול חברי קונגרס או בעמידה בתקשורת העולמית, היא שדה פעולה אזרחי מכריע לטובת ביצור והעצמת כוחה ומעמדה של ישראל בעולם.

דו”חות וניירות עמדה בשפות זרות

יצירת ניירות עמדה ודו”חות והנגשתם למקבלי החלטות בשפתם שלהם, בסוגיות הנוגעת לישראל, יכולה לסייע במתן אמינות לדעות המועלות בשיח הציבורי הזר.

דוגמה מאתר ארגון “NGO monitor”

שלטון מקומי
כדי להצליח בגדול לפעמים עדיף להתחיל קרוב לבית. לרשות המקומית יש אפיקים מגוונים בהם ניתן להשפיע על המדיניות והשירותים מהם נהנים התושבים. הנגישות היחסית וההשפעה המיידית של השלטון המקומי מהווים את היתרונות המרכזיים שלו בשיפור חיי היום־יום של האזרחים: אם באמצעות שיתופי פעולה, הפעלת תוכניות מטעם המחלקות השונות של הרשות, או בהובלת שינוי מדיניות מטעם חברי המועצה. | מדריך הפל"א להזדמנויות השפעה בבחירות מאת אדיר שוורץ

גורמים מלווים

ישנם גורמי חוץ שמעורבים ברשויות המקומיות ובפעילותן, שחברו יחד על מנת להגדיל את כוח ההשפעה שלהם. לגורמים אלה יש ידע רב ויכולות השפעה נרחבות ולכן ניתן ואף כדאי לקדם נושאים מסוימים באמצעותם ולא ישירות מול הרשות. 

דוגמה לאיגוד רשויות של ‘פורום ה15’ 

דוגמה של רשות הצעירים מאתר GOV.IL

דוגמאות לאיגודים מאתר מרכז השלטון המקומי

שיח ציבורי
דעת הקהל היא מרכיב מכריע בכל מדינה דמוקרטית, רתימתו זו אבן דרך מרכזית בכל תהליך, במיוחד לפעילות רחבת היקף. בעידן שבו קמים אמצעים חדשים ליצירת דיון עם הציבור, למשל רשת חברתית או שידור עצמאי, קיימות ומתפתחות גם אפשרויות לגופים אזרחיים לפעול להשפעה נרחבת בדעת הקהל.

בניית מדד ציבורי

מדד הוא ניקוד או דירוג המייצג מאפיין מסוים ומאפשר למקם אותו ביחס למאפיינים אחרים בתוך הקשר. יצירת מדד מהווה נדבך בבניית חשיבות הנושא וביצירת תהודה ציבורית ביחס אליו.

דוגמה ממדד המשפיעים בטוויטר

דוגמה מאתר “Freedom Works”

ידע
תשתית ידע עשויה להוות ציר השפעה הכרחי לארגון. היא מסייעת להעשרת הדיון במדיניות הציבורית או האזרחית, ובמידה ואיכויותיה ניכרות יש בכוחה לבסס לגיטימיות ומעמד לאותו גוף לטובת עשייה ציבורית. פיתוח וגיבוש ידע זו השקעה תשתיתית ארוכת טווח, וזו מיומנות בפני עצמה לדעת להציג לציבור מומחיות, ואת פירותיה לוקח זמן לזהות, אך היא מציעה השפעה יסודית יותר.

בלוג

בלוג מהווה ערוץ רציף להצפת סוגיה וזוויות מבט חדשניות להתמודדות עימה, לאורך זמן, תוך אפשרות נוחה לטיפוח ידע בנושאים מסוימים ומשיכת קהל מתעניינים.

מדריך מבלוג “הסולידית”

שיח ציבורי
דעת הקהל היא מרכיב מכריע בכל מדינה דמוקרטית, רתימתו זו אבן דרך מרכזית בכל תהליך, במיוחד לפעילות רחבת היקף. בעידן שבו קמים אמצעים חדשים ליצירת דיון עם הציבור, למשל רשת חברתית או שידור עצמאי, קיימות ומתפתחות גם אפשרויות לגופים אזרחיים לפעול להשפעה נרחבת בדעת הקהל.

ביוש פומבי (Shaming)

פרקטיקה הממקדת את הקשב הציבורי לאמירה של דמות ציבורית בכירה באופן הממסגר את דעתה כבלתי לגיטימית, פוגענית ושלילית.

מדריך באתר “הארץ”

שיח ציבורי
דעת הקהל היא מרכיב מכריע בכל מדינה דמוקרטית, רתימתו זו אבן דרך מרכזית בכל תהליך, במיוחד לפעילות רחבת היקף. בעידן שבו קמים אמצעים חדשים ליצירת דיון עם הציבור, למשל רשת חברתית או שידור עצמאי, קיימות ומתפתחות גם אפשרויות לגופים אזרחיים לפעול להשפעה נרחבת בדעת הקהל.

אתר אינטרנט / עמוד נחיתה

דף נחיתה הוא הדבר הראשון אליו מגיעים אנשים המחפשים נושא מסוים. בנושאים אזרחיים, דף הנחיתה באתר האינטרנט משקף את נדבך ההזדהות הראשונית של אזרח עם נושא.

מדריך באתר “ASKPAVEL”

קואליציות בין־ארגוניות
תהליך רחב היקף לא ניתן לבצע לבד. היכולת לפעול כרשת בין ארגונית מהווה מכפיל כוח אדיר בשדה המדיניות, ומאפשרת הצלחה באמצעות השקעת משאבים מצומצמת באופן יחסי. גוף אזרחי שימצא עצמו ללא קואליציה יתקשה להתמודד עם ריבוי הזירות והמיידיות שמאפיינות את סדר היום.

ארגון גג

ארגון מייצג, שמבטא, מול גופי שלטון בדרך כלל, את עמדותיהם של ארגונים רבים הפועלים בתחום מסוים ולאור שליחות מסוימת.

דוגמה מאתר “כל זכות”

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

אפקט ה-GoPro

חלוקת מצלמות לפעילי שטח הנמצאים במוקדי הפעילות באופן המקדם את חזית ההתרחשות למסך הקטן, ותוך העלאת מודעות ציבורית לסוגיה.

מדריך באתר “האגודה לזכויות האזרח”

בניית קהילה
כוחו האמיתי של ארגון חברה אזרחית לא מגיע מפעולה פוליטית או ממשאביו הרבים, אלא מהעובדה שאותו ארגון מייצג צורך ממשי, המטריד קבוצה גדולה של אנשים. הארגון מתיימר להדהד קול זה ולפעול למען אותן בעיות. ככל שתמיכת הקהל בארגון גדולה יותר, כך גוברת הלגיטימיות של אותו ארגון לפעול לקידום הנושא, וכך גדל הסיכוי שאחרים יכירו בבעיה ככזו שאינה יכולה להישאר ללא מענה לזמן רב | מדריך כוחה של קהילה

אירועים בוני קהילה

תכנון אירועים במטרה לייצר ולחזק קהילות בעלות הזדהות רעיונית או מעשית. אחת מהדרכים להצליח בבניית הקהילה היא להצליח במציאת מחנה משותף, אינטרס הדדי או הזדהות רעיונית.

מדריך באתר “מכללת אורנים”

כלי מאתר “Community Canvas”

תקשורת
התקשורת משפיעה מאוד על דעת הקהל ומקבעת סדר יום באמצעות תיעדוף ומסגור סוגיות. עשייה אזרחית אפקטיבית מכירה את הגופים והשחקנים התקשורתיים, מקדמת מסרים ופועלת בתזמון מיטבי. התבססותם של אמצעי תקשורת ושידור חדשים מזניקה את פוטנציאל הדיון הציבורי וההשפעה האזרחית בזירה זו | מדריך לעבודה תקשורתית

אולפן שידור עצמאי

להקמת אולפן המסקר בשידור חי אירועים ומעניק פרשנויות יש פוטנציאל השפעה רב על השיח הציבורי בכלל והסיקור החדשותי בפרט. בשימוש נכון ברשתות החברתיות ובערוצי המדיה ניתן לייצר הפצה נרחבת.

דוגמה מהאתר של אלי ציפורי

מעורבות אזרחית
לגיטימציה לפעולה נרחבת או לשינוי יסודי תלויים באנשים להם הזדהות עם החזון, הצורך או המצוקה. לצורך כך נדרשת מעורבות מתמשכת ועקבית של אזרחים וקהלים להירתמות לפעולה. במרחב זה קיימות אפשרויות מגוונות, ואלה דורשות מיומנויות שהאזרח ו/או הארגון עצמו נדרשים לרכוש.

אוהל מחאה

הקמת אוהל מחאה מול ביתם או משרדם של קובעי מדיניות, יוצרת נוכחות מתמדת לקיומו של מאבק ומסייעת להעלאתו לתודעה הציבורית.

מדריך באתר “האגודה לזכויות האזרח”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎