חלון לעולם​

על אודות חלון לעולם

״חלון לעולם״ זו סדרת מפגשים שמטרתם לסייע ליזמים וארגונים אזרחיים מישראל לפעול בעולם, למען יצירת שיתופי פעולה וידע ולקידום מדינת ישראל בעולם. במסגרת מפגשים אלו אנו פותחים צוהר לעשייה הבינלאומית – בתקשורת, בפוליטיקה ובחברה האזרחית.

כמו כן, אנו מקיימים מעת לעת מפגשים בין נציגי ארגוני חברה אזרחית המייצגים את דעת הקהל הישראלית, לבין מעצבי מדיניות זרים השוהים בישראל – החל מדיפלומטים, דרך עיתונאים ועד פוליטיקאים ובכירים אחרים המבקרים בארץ. מפגשים אלה מיועדים לעודד הכרויות אישיות ולהעמקת השיח בסוגיות אקטואליות דרכן מוצגת ישראל בעולם.

מפגשים והקלטות

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎