אירועים

סדנת עבודה מול הקונגרס האמריקאי

9 בנובמבר, 2020, בשעה 16:00 באפליקציית Zoom

הרצאה: גיוס משאבים מצפון אמריקה

17 בנובמבר, 2020, בשעה 14:00 באפליקציית Zoom

סדנת פתיחת דלתות מול הממשלה

30 בנובמבר, 2020, בשעה 14:30 באפליקציית Zoom
9 נובמבר
17 נובמבר
30 נובמבר
‎הפורום לחברה האזרחית‎