אירועים

4 שאלות שכל יזם חברתי צריך לשאול

6 באוקטובר, 2022, בשעה 10:30 שיחת ZOOM
6 אוקטובר
נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎