12
12

חדר מצב

מיזם חדר מצב מוקפא לעת עתה.

שירות העדכונים

היכולת של אנשי חברה אזרחית להיערך ולהשפיע על סדר היום תלויה במסוגלותם להגיב במהירות וביעילות לאירועי השעה. עם זאת פעמים רבות אין ברשותם המשאבים, היכולת או הזמן לעקוב אחר כל המידע הרלוונטי לפעילותם – בשביל זה אנחנו כאן.

‘חדר מצב’ מזהה חומרים גולמיים וראשוניים בעלי פוטנציאל השפעה על סדר היום ושולח אותם כעדכונים לתיבות המייל שלכם. אנו מפעילים את חדר מצב כדי לאפשר ליזמים, עיתונאים וארגונים לזהות אירועים באופן מיידי ולהיערך כנדרש אל מול ההתפתחויות לטובת קידום משימתם. העדכונים מופצים באופן ממוקד, בהתאם לתחומי העניין ולצרכים הייחודיים של כל משתמש.

אנו מבצעים זיהוי וסינון של אירועים בעלי חשיבות: דיונים בוועדות הכנסת, ישיבות ממשלה, עתירות חדשות לבג”ץ, תזכירי חוק וחקיקות משנה, מדיניות ונהלים של גופי ממשלה, פרסומי מחקר חדשים, יומן היועמ”ש ועוד.

כל משתמש בוחר מתוך כ־60 קטגוריות את אלו הרלוונטיות עבורו, על פי דרישותיו וצרכיו: שוק חופשי, פרקליטות, תקשורת ומדיה, רגולציה, אקדמיה, הגירה, צבא וביטחון, יחסי חוץ והסברה ועוד.

אנו מסווגים את האירועים לקטגוריות שבחרתם ומפיצים את העדכון באופן מיידי אל תיבות האימייל שלכם. את הקטגוריות הנבחרות אתם יכולים לשנות בכל עת.

המינוי לחדר מצב כולל גם את שירות חודש ימים.

*מוזיקת רקע לסרטון | מתוך fesliyanstudios

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎