מקורות ממשלתיים וסמי-ממשלתיים

הרצאה בנושא מענקים וקרנות ממקורות מוסדיים: משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות, הקדשות וכד'. מקורות תמיכה מגוונים, חלקם בלתי שגרתיים או שאינם מוכרים בקרב עמותות.

ההרצאה הועברה על ידי יוסף ויטמן מומחה בגיוס משאבים לעמותות ממשרדי ממשלה ומקרנות סמי-ממשלתיות. יוסף ניהל בעבר את התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון וכיהן כסמנכ”ל המכללה החרדית והיום מנכ”ל ‘משאבים’.

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎