בחירות מקומיות: הזדמנות לעיצוב סדר היום

מדריך זה סוקר בקצרה את מערכת הבחירות של הרשויות המוניציפליות בישראל, את תפקידן של אותן רשויות ואת מקומם והשפעתם של גופי חברה אזרחית בתקופת הבחירות ולאחריה.

המדריך מבוסס על הרצאתו של אדיר שוורץ, יועץ אסטרטגי לעמותות וחבר מועצת עיריית ירושלים המתמודד בבחירות המוניציפליות הקרובות (אוקטובר 2023) לעיריית ירושלים.

ערכה: אסתי לם-פולק

 

בחירות מוניציפליות – רקע כללי

הבחירות המוניציפליות במדינת ישראל מתקיימות אחת לחמש שנים באופן קבוע. הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות צפויות להיערך ב־31 באוקטובר 2023. במקומות בהם אף לא אחד מהמועמדים יעבור את רף 40 האחוזים מסך קולות המצביעים, יתקיים סיבוב בחירות שני ב־14 בנובמבר 2023.

בהתאם לחוקי הבחירות לרשויות המקומיות, נדרשים המצביעים לבחירה כפולה בעיריות ובמועצות מקומיות, ובחירה משולשת במועצות אזוריות: פתק הצבעה צהוב לראש הרשות, פתק לבן לרשימה למועצת הרשות ובמועצות האזוריות גם פתק כחול לוועד המקומי.

מספר חברי המועצה משתנה בין רשות לרשות, בהתאם לגודל העיר. בערים הגדולות לדוגמה ישנם 31 חברי מועצה. כל חברי המועצה הם מתנדבים, למעט ראש הרשות וסגניו.

בבחירות רשאים להצביע כלל תושבי הרשות המקומית אשר מלאו להם 17 שנים עד ליום הבחירות. עובדה המעניקה הזדמנות ייחודית לערב גם נוער בעשייה ובפעילות הקשורות לבחירות.

מה הרשות המקומית יכולה לתת לנו?

לחברי המועצה ולעומד בראשה ישנה השפעה רבה על הנעשה בחיי היום־יום ברשות המקומית עליה הם אמונים. את ההשפעה הזו חווים כלל תושבי הרשות באופן יום־יומי ולכן קל יותר להבין את מידת החשיבות בבחירת נציגים שיקדמו את האינטרס האישי של כל תושב.

יחד עם זאת, לרשות המקומית ישנה השפעה רחבה ומשמעותית על ארגוני חברה אזרחית, עמותות ופעילים חברתיים. לדוגמה:

 • השפעה ישירה על חיי האזרחים – פעמים רבות, שינוי שעירייה או רשות מבצעות יורגש בשטח מהר יותר משינוי שנעשה ברמת הפוליטיקה הארצית.
 • תקציבים (ממשלתיים או מוניציפליים) הרשות המקומית עשויה לתמוך כספית בפעילות ארגונים ועמותות בהתאם לקריטריונים שהם נדרשים לעמוד בהם. במצבים אלה התקציב יגיע מהממשלה עם ייעוד ספציפי או מהרשות עצמה.
 • הקצאות הקצאה של שטחים או מבנים בבעלות הרשות לעמותה או ארגון לתקופה מסוימת.
 • מכרזים וקולות קוראים
 • מינוף של פלטפורמות וכלים של הרשות המקומית משאבי הרשות המקומית מהווים מכפיל כוח לפעילות החברה האזרחית. לעיתים הרשות אף מצליחה לייצר פתרונות ומדיניות שעוקפים את החלטות הממשלה. דבר זה משמעותי לארגוני חברה אזרחית, בייחוד אם אינם מצליחים לייצר השפעה בדרכים הרגילות.
 • רישות – הרשות המקומית יכולה לסייע בחיבור וביצירת שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים שעוסקים בנושאים דומים או משיקים.
 • חשיפה לרשות יש כלים חזקים ויעילים להגברת החשיפה, למשל נכסי נדל״ן פרסומיים, נכסים דיגיטליים, גישה ישירה לתושבי העיר בערוצי תקשורת שונים וכן תהודה ציבורית של פעילותו של ראש הרשות.
 • נתונים (מתוך שיתוף פעולה או מתוקף חוקי חופש המידע) – לכל רשות מקומית יש נתונים ומידע רב המוחזקים אצלה. חוק חופש המידע מאפשר לעמותות בעלות ניהול תקין גישה ושימוש בנתונים אלו ללא עלות. בנוסף, לחברי מועצה עומדת ״זכות העיון במסמכים״ המקנה להם, באופן תיאורטי, גישה לכל מסמך עליו חתומה הרשות המקומית. לכן, שיתוף פעולה עם חבר מועצה עשוי לאפשר גישה נוספת למידע הקיים במאגרי הרשות.

הרשות המקומית כישות פוליטית

בעבודה מול רשויות מוניציפליות חשוב לזכור כי גם הן מהוות ישות פוליטית המושפעת רבות מגורמים שונים בסביבה, וכדאי לקחת בחשבון את האינטרסים הקיימים אצל כל אחד מהם.

 • ראש העיר – לעיתים קרובות נראה כי מושג הפרדת הרשויות אינו קיים בהקשר זה. לראש העיר השפעה נרחבת וישירה על הרשות, וההתנהלות בפרקטיקה היא ריכוזית מאוד.
 • חברי המועצה מידת ההשפעה שלהם משתנה, כך שבערים הטרוגניות יותר בהן ישנן תתי־קבוצות בקרב חברי המועצה, נוצרים אינטרסים מנוגדים בתוך המועצה עצמה. דבר זה גורם לניסיון גדול יותר להשפעה מצד כל קבוצה.
 • דרג מקצועי – לרוב, לדרג המקצועי יש השפעה רבה, יומיומית וישירה על הנעשה ברשות, ושיתוף פעולה איתו יכול להיות יעיל ומפרה.
 • תקשורת – השפעת התקשורת על הפוליטיקה המקומית עשויה להיות עצומה. עם זאת, בשנים האחרונות ירד קרנה של התקשורת המקומית ובמקומות רבים בארץ היא הפכה לפחות רלוונטית, כך שמידת ההשפעה העיקרית נובעת מסיפורים ואייטמים על הרשות שמתפרסמים דווקא בתקשורת הארצית.
 • תושבים – תושבי הרשות עשויים להוות כלי לחץ משמעותי ומשפיע מאוד על הרשות.
 • מתחרים – בתוך המרחב האזרחי קיימים מתחרים בעלי אינטרסים מנוגדים לארגון או לעמותה, ובתורם מנסים גם הם לרתום את הרשות או את הגורמים המשפיעים לקידום אינטרסים אלה.

מה הם צורכי החברה האזרחית?

לרוב, צרכים אלה נשארים זהים לאורך זמן, גם בעת בחירות לרשויות מקומיות:

 • קידום מטרות הארגון
 • הבטחת עתידו הכלכלי של הארגון
 • הצבת הארגון במרכז סדר היום הציבורי
 • הגדלת הלגיטימציה של הארגון
 • התרחבות לקהלים ומיקומים חדשים

מה הם צורכי המועמדים לרשות בתקופת הבחירות?

מצביעים
מספר המנדטים המתקבל בבחירות משפיע הן ברמה הכלכלית של קבלת מימון לקמפיין והן ברמה הפוליטית. נקודה חשובה היא כי בשונה מהבחירות הארציות, בבחירות המקומיות כל מנדט שווה למעט קולות, כלומר, לכל מצביע יש יכולת גדולה יותר להשפיע ולשנות, ולכן כל הצבעה היא קריטית למועמדים. כתוצאה מכך נוצרת הזדמנות לארגוני חברה אזרחית לתמוך במועמדים בתמורה לתמיכה בארגון לאחר הבחירות.

פעילים
תמיכה במועמדים באמצעות הכנסת פעילים מהארגון למערכת, מאפשרת השפעה מבפנים ובונה בסיס לתמיכה בפעילות הארגון בעתיד.

נראות, קשב ציבורי ובמה
בתקופת בחירות מועמדים ירצו לבסס את מעמדם ולהעביר את מסרי הקמפיין בכל דרך. נתינת במה ציבורית ומכובדת למועמד (כחלק מכנס או פאנל, לדוגמה) תאפשר יצירת קשרים עם מועמדים העוסקים בנושאים רלוונטיים לארגון.

שליטה בסדר היום
מועמדים מתעסקים רבות בקביעת סדר היום הציבורי והכוונת “שאלת הבחירות” לשאלה אשר מתאימה לערכים אותם הם מייצגים. ארגוני חברה אזרחית יכולים לסייע בכינון סדר יום המקדם נושאים רלוונטיים למועמדים, ובעדיפות לכאלו הרלוונטיים גם לארגון.

שימור, תיקון או ביסוס תדמית למועמד מכהן
מועמד מכהן בתקופה זו צפוי לקדם ביתר שאת תוכניות ושיתופי פעולה שיאפשרו לו לשפר או לשנות את תדמיתו בקרב קהל הבוחרים.

כמו כן הגברת המוכרות, קידום האג’נדה הפוליטית והחלשת המתחרים.

 

ההזדמנות

המטרה היא מציאת מכנה משותף לצורכי הארגון וצורכי המועמד. כיצד ניתן לעשות זאת?

 • נראות משותפת: חוגי בית, פאנלים בנושאים ספציפיים, קמפיין רשת, אמנות ועצומות. הדגש הוא על זיהוי הזדמנויות בערים וברשויות בהן האינטרסים של הארגון הם הבולטים ביותר ולהתמקד בהן.
 • לגיטימציה משותפת: העוסקים בתחומים שאינם בליבת הקונצנזוס (פוליטיקאים וארגונים כאחד) יכולים לשאוב לגיטימציה זה מזה במהלכו של קמפיין, בתקווה להשפיע על מדיניות בתחומים אלו לאחר מכן.
 • לגיטימציה לנושאים צדדיים וספציפיים: כיוון שבבחירות המקומיות כל קול משפיע, גם לסוגיות נקודתיות הרלוונטיות רק לאוכלוסייה מסוימת או למקום מסוים יש מקום, וקידום נושאים אלה בתקופה הזו כדאי.
 • בניית שותפויות ורשת: הבחירות ״מאפסות״ את המגרש ומאפשרות פתיחת דף חדש המעניק לשחקנים לגיטימציה לעבודה עם כלל הארגונים, ללא קשר למה שהיה בעבר. אפשרות נוספת היא יצירת קואליציה של ארגונים שעוסקים בנושאים דומים ופעולה משותפת בתקופה זו, גם אם עד כה לא שיתפו פעולה.
 • עידוד הצבעה משותף: עידוד הצבעה למועמד או לרשימה וכתוצאה מכך כניסה של יותר נציגים המקדמים אג’נדה רלוונטית למועצה, עשויה להשפיע על מדיניות המועצה ובכך לקדם את הארגון. נדבך נוסף הינו הצגת מספרי המצביעים והשפעתם הפוטנציאלית על תוצאות הבחירות לפוליטיקאים רלוונטיים ובכך נוצרת מחויבות מסוימת של הפוליטיקאי כלפי הארגון.

 

השפעה אזרחית: דוגמאות

 • אמנת האגודה למען הלהט”ב לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

לקראת הבחירות המקומיות בשנת 2018, יצרה האגודה למען הלהט”ב אמנה שהציגה מצע המקדם נושאים עקרוניים וקריטיים לאגודה. האמנה כללה הצעות פרקטיות לפעולה בתחום השירותים לתושב יחד עם עקרונות תמיכה וייצוג. האגודה העבירה את האמנה לחתימת מאות רשימות ומועמדים בכל רחבי הארץ.

האגודה ייצרה הד תקשורתי כשמועמדים או רשימות בעלי עניין חתמו על האמנה, ואף ליוותה את מסע החתימות בקמפיין רשת אגרסיבי במטרה להפעיל לחץ על מועמדים. פעולות אלו השפיעו רבות על עליית הנושא לסדר היום, מועמדים נאלצו להוסיף אותו למצע הבחירות שלהם וברשויות מסוימות אף השתנתה “שאלת הבחירות” בעקבות כך.

המידע על הרשימות והמועמדים שחתמו על האמנה הונגש למצביעים ועזר להם לבחור ברשימות ובמועמדים אשר מייצגים נאמנה את דעתם בנושא זה.

בנוסף, מאז שנת 2018 האגודה למען הלהט”ב מפרסמת באופן שנתי את מדד הגאווה ברשויות המקומיות. מדד זה מבקש לבחון את המדיניות, השירותים והמענים של המרחב המוניציפלי כלפי אוכלוסיית הלהט״ב ומדרג כל מרחב בהתאם. מדד זה עשוי להוות בסיס לדרישות אפשריות ולהצבת רף למועמדים בבחירות הקרובות.

 • בוחרים בחינוך

בוחרים בחינוך הוא ארגון הורים שהוקם בעמק חפר בשנת 2017 כהכנה לבחירות המקומיות ב־2018 ומטרתו קידום תחום החינוך באזור. מטרת הארגון, שהיווה מעין קואליציית הורים, הייתה להשפיע בצורה משמעותית על שאלת הבחירות ולגרום למועמדים להקדיש חלק משמעותי ממצע הבחירות של כל אחד מהם לחינוך. דרישותיהם התבססו על דיונים מעמיקים בתחום, תוך שיתוף ציבור נרחב.

בסופו של דבר הארגון הצליח להשפיע על מידת עיסוקם של המועמדים בנושא, ובעקבות הלחץ הציבורי התחייבו המועמדים השונים להגשים את דרישותיו. הצלחת המודל בעמק חפר היוותה השראה לערים אחרות עוד באותה מערכת בחירות.

 • מועצת הסכמות בירושלים

בעבר, במערכות בחירות מוניציפליות רבות דרך הפעולה של המועמדים כללה יצירת מחלוקות והלהטת רוחות במטרה להעמיק את השוני והניגודיות בין הצדדים השונים. עם זאת, בשנים האחרונות התחזקה ההבנה כי הכוח הגדול של המועמדים לבחירות המקומיות נובע דווקא משיתופי פעולה ויצירת הסכמות בין הצדדים. דוגמה לכך ניתן לראות במיזם אמנת הכבוד ההדדי הירושלמית.

העומדים מאחורי היוזמה ליצירת אמנה זו הם שני ארגונים חברתיים – הקונגרס הישראלי ופלוגתא. הם פעלו בשיתוף פעולה עם נציגי ציבור ממגזרים שונים, ויחד ניסחו אמנה שתקבע כללים לניהול שיח מכבד בתקופת הבחירות, על מנת שתשמש כאבן דרך למועמדים לבחירות המקומיות הקרבות ובכלל.

על מנת לייצר הד תקשורתי סביב האמנה ולחץ ציבורי לחתימה עליה, נערך כנס גדול ומשמעותי להצגתה אשר כלל גם חתימה פומבית של מועמדים על האמנה. באירוע ההשקה השתתפו חברי כנסת, פוליטיקאים מקומיים ואנשי תקשורת, שדנו על עתידה של העיר ועל האפשרות לקיים פוליטיקה אחרת, לא כסיסמה אלא כתוכנית פעולה.

 

הערות חשובות

לוחות זמנים

שלב ההיערכות המקדימה: מחקר, גיוס כוח אדם (שכירים ומתנדבים) ובניית אסטרטגיה.

שלב א’ של הקמפיין: אירוע השקה ותחילת עבודה (בבחירות אוק׳ 2023 – חודשים אפריל ומאי)

שלב ב’ של הקמפיין: מעבר לעבודה במשרה מלאה. כנסים, אירועים בכל ימות השבוע, פאנלים וכדומה (בבחירות אוק׳ 2023 – חודש ספטמבר).

ניתן להשפיע וליצור חיבורים וקשרים בכל אחד מהשלבים, אך ההשפעה משמעותית יותר בשלב ההיערכות ובשלב א’ של הקמפיין, שהינם שלבים מוקדמים יותר ופחות אינטנסיביים. בשלב ב’, שסמוך מאוד לבחירות, יהיה קשה יותר להשתלב בעשייה והתחרות מול גורמים אחרים תהיה גבוהה יותר.

שיתוף פעולה עם ראש עיר מכהן

שיתוף פעולה שכזה עשוי להוות יתרון, ובמיוחד אם סיכוייו של ראש העיר להיבחר בשנית גבוהים. עם זאת, חשוב לשים לב שלא ״מזניחים״ מועמדים אחרים.

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎