גיל רונן

עדי ארבל

המיזם הפמיליסטי מהווה תשובה לזרם הפמיניזם הרדיקלי, הן ברמה הרעיונית והן ברמה הפרקטית-שלטונית. הוא יבוא לידי ביטוי במחקרים שיסבירו את סיבות העומק למבנה החברתי המשפחתי, במאמרים, תחקירים ופרסומים אחרים, כולל בתקשורת אלטרנטיבית, בבג”צים, בחקיקה ואף בשינוי ברמת הוועדות של הכנסת.


נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎