מרדכי לב

עדי ארבל

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים בעבר בענף הבנקאות, מוביל התארגנות עובדים ופעיל חברתי
מספר שנים עוסק בסיוע לשכבות מוחלשות במיצוי וקידום זכויות.
כעת פעיל בהסברה וקידום מנהל תקין במישור הציבורי ורווחת הפרט במגזר החרדי, במיזם “נתיבות משפט”


נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎