אוהל מחאה

Ido Angel

הקמת אוהל מחאה מול ביתם או משרדם של קובעי מדיניות, יוצרת נוכחות מתמדת לקיומו של מאבק ומסייעת להעלאתו לתודעה הציבורית.

מדריך באתר “האגודה לזכויות האזרח”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎