ביוש פומבי (Shaming)

Ido Angel

פרקטיקה הממקדת את הקשב הציבורי לאמירה של דמות ציבורית בכירה באופן הממסגר את דעתה כבלתי לגיטימית, פוגענית ושלילית.

מדריך באתר “הארץ”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎