בניית מדד ציבורי

Ido Angel

מדד הוא ניקוד או דירוג המייצג מאפיין מסוים ומאפשר למקם אותו ביחס למאפיינים אחרים בתוך הקשר. יצירת מדד מהווה נדבך בבניית חשיבות הנושא וביצירת תהודה ציבורית ביחס אליו.

דוגמה ממדד המשפיעים בטוויטר

דוגמה מאתר “Freedom Works”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎