בניית מדד ציבורי

Ido Angel

מדד הוא מספר המייצג מאפיין מסוים ומאפשר למקם אותו ביחס למאפיינים אחרים בתוך הקשר. יצירת מדד ביחס לנושא מהווה נדבך בבניית חשיבות הנושא וביצירת תהודה ציבורית ביחס אליו.

מדד המשפיעים בטוויטר

דוגמה מאתר "המרכז להעצמת האזרח"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎