גורמים מלווים

אורלי אוליאל

ישנם גורמי חוץ שמעורבים ברשויות המקומיות ובפעילותן, שחברו יחד על מנת להגדיל את כוח ההשפעה שלהם. לגורמים אלה יש ידע רב ויכולות השפעה נרחבות ולכן ניתן ואף כדאי לקדם נושאים מסוימים באמצעותם ולא ישירות מול הרשות. 

דוגמה לאיגוד רשויות של ‘פורום ה15’ 

דוגמה של רשות הצעירים מאתר GOV.IL

דוגמאות לאיגודים מאתר מרכז השלטון המקומי

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎