דו”חות וניירות עמדה בשפות זרות

Ido Angel

יצירת ניירות עמדה ודו”חות והנגשתם למקבלי החלטות בשפתם שלהם, בסוגיות הנוגעת לישראל, יכולה לסייע במתן אמינות לדעות המועלות בשיח הציבורי הזר.

דוגמה מאתר ארגון “NGO monitor”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎