האקתון

Ido Angel

האקתון (Hack + Marathon) הוא אירוע שנוצר בעולמות הטכנולוגיה כתחרויות לפיתוח תוכנה ומוצרים. בהקשר החברתי, האקתון הוא אירוע המחבר עמותות, יזמים חברתיים ובעלי עניין ליצירת פתרונות לאתגר חברתי מסוים. ההאקתון מהווה גם שופר ליצירת תודעה ביחס לתחום מתפתח ולצורך והדחיפות בהתמודדות עם אתגר ספציפי דווקא.

מדריך באתר חברת “CREATE”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎