הכשרת בכירים ודרגי ביניים

Ido Angel

אנשי ממשל בכירים משפיעים על המתרחש בישראל באופן משמעותי. הכשרה לפקידי ממשלה בדרג בינוני-גבוה יכולה לחולל שינוי משמעותי בדרך פעולת הממשלה.

דוגמה מארגון “מעוז”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎