הפגנת קבע

Ido Angel

הפגנה הנערכת ברציפות במקום שיש לו משמעות סימבולית ביחס לנושא מורכב המצריך אורך נשימה לקידומו.

מדריכים באתר “האגודה לזכויות האזרח”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎