הצעת החלטת ממשלה

Ido Angel

החלטות ממשלה הן דרכה של הממשלה לקדם מדיניות בכיוונים רצויים לה ומהוות דירקטיביות ביצועיות מתוות דרך. לארגוני חברה אזרחית יש תפקיד משמעותי בתיחום, ניסוח וקידום החלטות אלו.

דוגמה מאתר “המרכז להעצמת האזרח”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎