הקצאת מבני ציבור

אורלי אוליאל

רשויות יכולות לתת שטח מסוים או מבנה בחכירה לארגון, יוזמה או שירות. זהו הליך שדורש עבודה הן מול הדרג הפוליטי של הרשות שכן מדובר במבנה ציבור שיוסב לתכלית מסוימת, והן מול הדרג המקצועי על מנת להתאים את השטח על פי תנאי הרשות.

מדריך להקצאת שטחים לצורכי ציבור של מינהל התכנון

מידע על הקצאת מבנה / קרקע ברשות מקומית של ‘מנהיגות אזרחית’

סקירה על הקצאת מקרקעין של ‘המכון הישראלי לדמוקרטיה’

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎