השפעת “בכירים לשעבר”

Ido Angel

“לשעברים” נתפסים בציבור כבעלי ידע וקשרים בתחומי פעילותם, ולעיתים גם מעבר לכך. היכולת לגייס את אותם גורמים לשיתוף פעולה עשויה להוות מקפצה להשפעה על דעת הקהל.

דוגמה מאתר “הביטחוניסטים”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎