השתתפות בדיוני ועדות הכנסת

Ido Angel

השתתפות בוועדות הכנסת מאפשרת לכל אזרח לקחת חלק פעיל במרכז העצבים של הדמוקרטיה הישראלית. העשייה הפרלמנטרית נמצאת בעיקרה בוועדות הכנסת ולכן נוכחות אקטיבית שם משמעותית מאוד להשפעה על קבלת החלטות.

מדריך באתר של תומר אביטל

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎