ועדת חקירה פרלמנטרית

Ido Angel

ועדת חקירה פרלמנטרית מוקמת על ידי הכנסת כדי לחקור נושא מסוים. לוועדה יש סמכות לזמן פקידי ציבור אך לא סמכות שיפוטית כמו לועדת חקירה ממלכתית.

מדריך באתר מרכז מחקר ומידע של הכנסת

דוגמה מאתר “כלכליסט”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎