חשיפה למסרים דרך אירועי תרבות

Ido Angel

יצירת אירועי תרבות המותאמים לקבוצה חברתית מסוימת יכולה לסייע בהעברת מסרים תרבותיים שונים לאותה קבוצה.

דוגמה מפרויקט “סינמאמע”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎