טור דעה

Ido Angel

טקסט קצר יחסית המתפרסם בעיתונות המציג את דעתו של הכותב. מטרת הטור הינה למסגר סוגיה ציבורית באופן שונה.

מדריך באתר “מרכז שלם”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎