לובי אזרחי

Ido Angel

פעולה לוביסטית (קידום אג’נדה בכנסת) של ארגונים ואנשים שאינם מקבלים כסף עבור שירותי הלובי שלהם מטעמה של חברה מסחרית, אלא מנסים לייצג אינטרס ציבורי מסוים. הפעילות תמומן בד”כ על ידי תרומות קטנות של ציבור רחב.

דוגמה מארגון “האינטרס שלנו”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎