לחץ על נבחרי ציבור הפועלים במנגנונים של גופים בינלאומיים

Ido Angel

ארגונים בינלאומיים מסוימים כגון האיחוד האירופי, מונהגים על ידי קבוצה של נבחרי ציבור העומדים לבחירות מקומיות פעם בכמה שנים. בעלי תפקיד אלו מעוניינים להיבחר מחדש, ולפיכך קשובים ללחצים מהשטח.

דוגמה מאתר “The Guardian”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎