מדד תוצאות משותף

רינה נקונצ'ני

מדידה שנעשית מתוך שיתוף פעולה בין ארגונים אזרחיים העוסקים בתחומים זהים ופועלים להשגת מטרות משותפות, או בין יחידות פנימיות בארגון גדול. המדידה כוללת הגדרת יעדים, הסכמה על אופן ביצועה, שיתוף בממצאיה והסקת מסקנות במקרה הצורך.

דוגמה מתוך אתר ״insights״

מדריך מתוך אתר ״שיתופים״

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎