מהלך משותף עם משרדי ממשלה

Ido Angel

יוזמה לשיתוף פעולה בין ארגונים ומכונים אזרחיים לבין משרדי ממשלה ואגפי משנה שלהם. יחד ניתן להקים צוותי עבודה וחשיבה, לגבש תוכנית עבודה או חזון, לפרסם דוחות ולהמליץ על צעדי מדיניות.

דוגמה מאתר “המכון הישראלי לדמוקרטיה”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎