מועצת העיר

אורלי אוליאל

אחת מאפשרויות ההשפעה ברמה המוניציפלית, ואולי אף ברמה הארצית בעתיד, היא כניסה למועצת הרשות. מדובר בתפקיד התנדבותי שדורש מחויבות גדולה, אך מאפשר לקחת חלק בכל הנוגע להחלטות רוחביות ברשות המקומית.

מדריך לנבחר מאתר משרד הפנים

מדריך לנבחר של ‘פורום קהלת’

מדריך של ארגון ‘עורכי דין לקידום מנהל תקין’

חוקים ותקנות בפורטל הבחירות לרשויות המקומיות

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎