מחקר מדיניות מעמיק

Ido Angel

מחקר מדיניות מעמיק ונרחב שנערך על ידי מומחים בתחומם ביחס לסוגיה העומדת לדיון ציבורי.

דוגמה מאתר “מכון ון ליר”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎