מיצוי זכויות

Ido Angel

אנשים אינם מודעים תמיד לזכויותיהם, ולעיתים מודעים אך אינם יודעים מה לעשות במקרה של פגיעה. איתור נפגעים, הענקת ידע וסיוע משפטי לשם מיצוי זכויותיהם יכולים לשנות מצב זה.

דוגמה מאתר “כל זכות”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎