מענק

Ido Angel

סכום חד־פעמי הניתן ליחיד או לגוף עבור מטרה ספציפית הקשורה לתועלת הציבור.

דוגמה מחברת “Google”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎