מיקרו מענקים

Ido Angel

כסף קטן יכול לחולל שינויים גדולים. פרקטיקה מוצלחת לארגון או לקרן לקידום נושא רחב היקף היא מתן מיקרו מענקים – תקצוב מכלול רחב של ארגונים בסכומים קטנים למימוש מטרה רחבה מסוימת, תוך יצירת מגוון של ארגונים ויזמים שיפעלו לקידום הנושא.

דוגמה מחברת "Google"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎