מכרזים והתקשרויות עם השלטון המקומי

אורלי אוליאל

רשויות מוניציפליות, כמו רשויות ממשלתיות, מקיימות מכרזים כדי למצוא ספקים לשירותים אותם עליהן להציע. לעיתים רשויות שונות יפעילו מכרז על אותו שירות או שירות דומה, והצלחה של ארגון לספק את השירות ברשות אחת תפתח דלתות לאספקתו בעוד רשויות.

מדריך להגשת תמיכות של ‘מנהיגות אזרחית’ 

מצגת ניהול קשר ויצירת שותפות מאתר “נובה”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎