מסד נתונים

רינה נקונצ'ני

אגירת נתונים ומידע והצגתם בפומבי מאפשרת חשיפת מידע לציבור ולמקבלי ההחלטות בקרבם, ואפשרות למעקב ושיח ציבורי.

דוגמה מאתר ״NGO Monitor״

דוגמה מאתר “תארא ייעוץ אסטרטגי ומחקר”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎