מסד נתונים

רינה נקונצ'ני

אגירת נתונים ומידע והצגתם בפומבי מאפשרת חשיפת מידע לציבור ולמקבלי ההחלטות בקרבם, ואפשרות למעקב ושיח ציבורי.

דוגמה מאתר ״NGO Monitor״

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎