מעקב אחר פעילות נבחרי ציבור וגופים ציבוריים

Ido Angel

מעקב תדיר אחר פעילות של נבחרי ציבור וגופים ציבוריים חושף את התנהלותם היומיומית, ויכול להצביע על פערים בין תדמית ציבורית והבטחות למעשים בפועל. השגת המידע – הזמין במקומות רבים, חלקו גלוי לכול – יכולה להביא להבנה מעמיקה של פעילות נבחר ציבור או גוף, ובכך לייצר מנוף לחץ לשינוי התנהגותו. בנוסף, עצם הידיעה על מעקב ציבורי אחר פעילות מסוימת נוטה לשנות את אופן ההתנהלות.

מדריך באתר “שקוף”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎