מעקב ופרסום פעילות חברי הכנסת

Ido Angel

אחת הדרכים להשפיע על חברי כנסת היא יצירת לחץ ציבורי. כלי יעיל לכך הינו מעקב אחר פעילות נבחרי הציבור – למשל מעקב אחר הפער בין תדמית ציבורית לפעילות בפועל והנגשת המידע לקהל הרחב. למעשה, עצם הידיעה כי קיים מעקב ציבורי וממוקד משפיעה על התנהלות נבחרי הציבור.

דוגמה מאתר “על משמר הכנסת”

דוגמה נוספת מאתר “בטא מחוקקים”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎