מערך חינוך להפצה

Ido Angel

במערכת החינוך יש שעות העשרה רבות הנתונות לבחירתם של מנהלים ומורים. יצירת תכנים על ידי ארגון חברה אזרחית מהווה ערוץ להנגשת ידע והטמעת צורות חשיבה לתלמידי בית ספר, ולהשפעה על דור העתיד.

דוגמה מאתר עמותת “קדמה”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎