מרכז לחקר המדיה והתקשורת

טל עטיה

באמצעות פעולה שיטתית ועקבית של חשיפת סילופים או מקרי השתקה בכלי התקשורת, ניתן לטפח צריכת מדיה מבוקרת יותר בציבור כמו גם להפעיל לחץ ולייצר ביקורת ציבורית.

דוגמה מאתר “פרספקטיבה”
“מדריך מעשי לקריאה ביקורתית” של שקוף ותומר אביטל

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎