משקיפים במועצה

אורלי אוליאל

ברשויות רבות ניתנת לאנשים או גורמים חיצוניים האפשרות להשתתף בוועדות של המועצה, או בישיבות של המועצה עצמה. אנשים אלה נקראים משקיפים ומהווים צינור נוסף להשמעת קול הציבור. לרובם מומחיות בנושא הנדון, ולכן אנשי החברה האזרחית מתאימים לשמש בתפקיד זה. בעיריות מסוימות למשקיפים ניתנת גם הזכות להצביע על החלטות.

מדריך הפל”א – יוזמת המשקיפה אורית אמיתי

דוגמה לפעילות משקיפים בעיריית רעננה

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎