ניטור גיאוגרפי

Ido Angel

ניטור גיאוגרפי מהווה אמצעי ליצירת מעורבות אזרחית רחבה בסימון וניטור תופעות חיוביות או שליליות המתרחשות במרחב הקרוב לאזרח, לרוב על בסיס מדיום טכנולוגי ייעודי כמו Google Maps. ניטור גיאוגרפי מייצר תמונת מצב של התפשטות תופעה או ההתמודדות עימה ועם אזורי הריכוז שלה.

דוגמה מאתר המשרד להגנת הסביבה

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎