ניטור החלטות ממשלה

Ido Angel

הממשלה מקבלת החלטות רבות אך לא כולן באות לידי מימוש. מעקב מפורט אחרי יישום ההחלטות מהווה כלי חשוב בדרך לקידום מדיניות ומאפשר השוואה מוצקה של תכנון מול ביצוע, השוואה שיכולה לשמש כמנוף לחץ על משרדי ממשלה, אם יוכח שהחלטות שהתקבלו לא מיושמות בפועל.

כלי מאתר משרד ראש הממשלה

דוגמה מאתר “המרכז להעצמת האזרח”

דוגמה מאתר “רווח נקי”

דוגמה מאתר ״גלובס״

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎